Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  VARGAS SIERRA, CHELO

Curriculum breu
VARGAS SIERRA, CHELO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3438
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
Dep.:
FILOLOGIA ANGLESA
Instituts:
I INTERUNIV LLENGUES MODERNES APLICADES
Grups:
Codi UNESCO:
570112 - Traducción

Formació acadèmica

 • Máster en Traducción Audiovisual, Localización, Subtitulación y Doblaje
  Universidad de Cádiz (01/01/2017)
 • Master en Terminología
  Insittut Universitari de Linguistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (14/01/2009)
 • Diploma de Postgrado online: Terminología i necessitats professionals
  Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (12/03/2008)
 • Certificado de Suficiencia Docente del Programa de Doctorado ¿Aplicaciones de la Informática¿
  Universidad de Alicante (01/11/2006)
 • Doctora por la Universidad de Alicante
  Universidad de Alicante (16/05/2005)
 • Online Postgraduate Certificate in Editing and Revising Technical Texts in English
  Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (01/06/2003)
 • Curso de Postgrado de introducción a la terminología
  Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (01/04/2003)
 • Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
  Universidad de Alicante (02/07/2002)
 • Licenciatura de Traducción e Interpretación (inglés)
  Universidad de Alicante (01/07/2000)

Chelo Vargas Sierra, doctora en Traducció i Interpretació (anglès) i premi extraordinari de Doctorat, és Professora Titular del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat d'Alacant per habilitació nacional i membre fundador de l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). És Màster en Terminologia (IULA, Universitat Pompeu Fabra, 2009) i en Traducció Audiovisual, Localització, Subtitulació i Doblatge (Universitat de Cadis, 2017).  

Ha dictat conferències a Espanya (Salamanca, Murcia, Sevilla, Cádiz, Valencia), en la Seu de la Unió Europea (Brussel·les i Luxemburg), Coventry (GB), Salzburg (Àustria), Colòmbia, Costa Rica, Perú y Argentina.

Ha sigut editora de RAEI (Revista Alacantina d'Estudis Anglesos, n. 21), de Terminology, juntament amb Teresa Cabré i Rosa Estopà (John Benjamins, 18:1), del monogràfic TIC, treball col·laboratiu i interacció en Terminologia i Traducció, Granada: Editorial Comares, Procedia. Social and Behavioral Sciences (n. 95), entre altres títols. És membre del comitè de redacció de revistes de caràcter internacional (Ibèrica, Sendebar, Revista de Lingüística i Llengües Aplicades, etc.) i ha participat com a investigadora en diversos projectes de R+D+i (la majoria de temàtica terminològica) finançats en convocatòries competitives del pla nacional.

La trajectòria investigadora de Vargas Sierra es caracteritza especialment pel seu caràcter interdisciplinari i es vertebra en 3 eixos centrals: a) la terminologia aplicada a la traducció; b) la lingüística de corpus i els llenguatges d'especialitat; i c) les tecnologies de la traducció, eixos sobre els quals té diversos treballs publicats i presentacions en congressos.

Ha liderat activitats de recerca i transferència com AESLA 2016, CILC 2013, RITerm 2012.

És membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Terminologia (AETER) i de l'Associació Espanyola de Lingüística Aplicada (AESLA). En l'actualitat ostenta el càrrec de Secretària Acadèmica del IULMA.Juntament amb la seua activitat docent en la Universitat d'Alacant, participa com a docent convidada en diferents Màsters de caràcter nacional (Màster de Terminologia online del IULA, Màster en Tecnologies de la Traducció, UIMP, Curs d'Especialista en Traducció Jurídica anglés-espanyol a distància (UA)) i internacionals (Mestratge de Traducció, URP, Lima, Perú).