Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES

Curriculum breu
NOLASCO BONMATI, JUAN ANDRES

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3926
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
Sense dades.
Grups:

Formació acadèmica

  • Doctor en Ciencias Matemáticas
    Universidad de Valencia (01/12/1986)
  • Grado de Licenciado
    Universidad de Valencia (01/07/1980)
  • Licenciado en Ciencias Matemáticas
    Universidad de Valencia (01/06/1979)

Andreu Nolasco Bonmatí és Doctor en Ciències Matemàtiques (Universitat de València, 1986) i des de 1984 pertany a la plantilla del Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant (UA) en el qual ha realitzat tasques docents i investigadores a temps complet des de la seua incorporació. Ha ocupat llocs docents de Professor Encarregat de Curs (fins a 1987), Professor Titular d'Escola Universitària (fins a 1993), Professor Titular d'Universitat (ffins a 2017) i Catedràtic d'Universitat (fins a la actualitat).

Ha impartit docència en assignatures relacionades amb el seu perfil (Bioestadística, Salut Pública, Metodologia de la Recerca,  Mètodes informàtics, Infermeria Comunitària, Nutrició Comunitària, Demografia, etc.) en titulacions de grau i postgrau en Ciències de la Salut (Infermeria, Nutrició, diversos màsters oficials i propis). Ha impartit nombrosos cursos de postgrau en diverses institucions sanitàries (Universitats, Escoles de l'administració sanitària, Societats Professionals,...).

Des de 1988 fins a l'actualitat ha vingut participant de forma continuada en el doctorat organitzat pel seu Departament  i per la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant, en el qual ha treballat en diverses línies de recerca com a Anàlisi de la Mortalitat,  Geografia Sanitària, Estadístiques Sanitàries, Enquestes de salut, Demografia i salut, Desigualtats en salut, etc.

Ha dirigit més de 20 tesi doctorals i ha sigut investigador principal en projectes en convocatòries del Pla Nacional (més de 7, FIS, AES) i en mes de 50 contractes/convenis específics entre la UA i institucions o empreses.

Més de 120 articles científics i 30 llibres o capítols de llibre. Revisor de l'àmbit de l'Epidemiologia i la Salut Pública i avaluador del FIS i l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva. Responsable del grup de recerca ‘Salut Comunitària' de la UA. Membre de la ‘Unitat Mixta de Recerca per a l'anàlisi de les desigualtats en salut i la mortalitat, FISABIO-UNIVERSITAT D'ALACANT', per conveni específic de col·laboració entre la Fundació de Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la Universitat d'Alacant.

Ha sigut membre de la Comissió assessora de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut sobre Estratègies en Salut i del Comitè tècnic sobre estat de salut del Sistema d'Informació en Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana

Ha sigut director del Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència de la UA (1997-2012).