Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Salud Comunitaria (SALUD)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències de la Salut
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3926

Memòries

Memòria anual
 • Alimentación, nutrición y gastronomía
 • Salud ambiental
 • Nutrición comunitaria
 • Aceptabilidad de las vacunas
 • Comunicación y documentación científica en ciencias de la salud
 • Análisis de la mortalidad, encuestas de salud y estadísticas sanitarias
 • Demografía y salud: envejecimiento, discapacidad, dependencia e inmigración y salud
 • Desigualdades en salud
 • Historia de la vacunología
 • Enfermería comunitaria
 • Asistencia sanitaria de las heridas crónicas basada en la evidencia
 • Entornos promotores de salud
 • Infodemiología e infovigilancia
 • Bioestadística y epidemiología clínica
 • Epidemiología de la salud mental

 

 

Serveis que ofereixen

-Desenvolupar projectes d'investigació que aprofundisquen en el concepte d'entorn com a determinant de la salut, analitzant tant el seu paper en l'aparició de riscos comunitaris i problemes de salut com en el seu potencial com a actiu en salut en les comunitats a través de projectes educatius i d'intervenció.

-Desenvolupar investigacions que permeten validar la pràctica professional de la infermeria comunitària, tant en promoció de salut, prevenció de la malaltia i millora de la qualitat de cures prestades a les persones en l'àmbit familiar i comunitari.

- Desenvolupar procediments per a l'anàlisi de la mortalitat: Elaboració de procediments i programari per a la construcció d'indicadors de mortalitat i la seua anàlisi en diferents grups de població. Procediments per a l'anàlisi d'enquestes de salut i construcció d'indicadors

- Desenvolupar procediments per a l'anàlisi demogràfica: Anàlisi de dades per al càlcul d'indicadors d'envelliment, discapacitat i dependència. Anàlisi de la salut de la població per país d'origen

- Desenvolupar procediments per a l'anàlisi dels resultats en salut de la població en funció del seu nivell socioeconòmic, situació mediambiental, etc. Procediments per a l'anàlisi geogràfica dels resultats en salut 

- Desenvolupar estudis sobre història de les vacunes i vacunología

- Desenvolupar estudis sobre assistència de les ferides cròniques

 

 

Resultats

El grup de Salut Comunitària inclou en l'actualitat diverses unitats d'investigació que, comptant amb la participació de la majoria de membres del grup, aborden diferents línies d'investigació.Així, la Unitat d'Investigació en Anàlisi de la Mortalitat, Estadístiques Sanitàries i Desigualtats en Salut ve desenvolupant des de 1986 estudis relacionats amb diverses àrees de l'estat de salut de la població i la salut comunitària. Així tenim el càlcul d'indicadors de mortalitat, d'esperances de vida i de salut, la seua evolució temporal i desagregació en unitats geogràfiques específiques (departaments sanitaris, ciutats, seccions censals, etc.) i les desigualtats en la seua distribució. En l'àrea de les estadístiques sanitàries s'ha col·laborat en l'elaboració, supervisió i anàlisi de les Enquestes de Salut de la Comunitat Valenciana, Espanya o altres àmbits, contribuint al coneixement de l'estat de salut de la població i la confecció d'instruments per a mesurar-lo. També s'ha vingut assessorant i participant en investigacions relacionades amb l'aplicació de la bioestadística, demografia i epidemiologia en diversos àmbits (resultats clínics, salut mental, nutrició,...).  Un eix conductor de les activitats de la Unitat ha sigut mantenir entre els objectius de les investigacions la detecció de les desigualtats en salut, particularment les socioeconòmiques, com a determinants dels resultats de salut de la població.Actualment les línies d'investigació dirigides per aquesta Unitat entre les del Grup de Salut Comunitària són ‘Anàlisi de la mortalitat, enquestes de salut i estadístiques sanitàries', ‘Demografia i salut: envelliment, discapacitat, dependència, etnicitat i immigració', ‘Desigualtats en salut', ‘Bioestadística i epidemiologia clínica' i ‘Epidemiologia de la salut mental'.

Una altra Unitat d'Investigació del grup és la d'Infermeria Comunitària, que ha dut a terme estudis relacionats amb diverses àrees relacionades amb l'activitat de l'atenció, docent i de gestió en l'àmbit de les infermeres comunitàries.- En relació a l'activitat de l'atenció:Interrelació professional i continuïtat de cures en els diferents àmbits d'atenció (hospital, atenció primària, sociosanitària); Cuidadores familiars; Consulta infermera; Atenció domiciliària; Participació i Intervenció Comunitària.- En relació a l'activitat docent:Eines docents en l'àmbit de la docència d'Infermeria Comunitària, especialment: Rol Playing, Simulació d'alta fidelitat, Cinema, Hemeroteca. Docència en l'àmbit de l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària- En relació a l'activitat gestora:Entorns laborals saludables, Indicadors de gestió assistencial, Organització de l'activitat i dels recursos en Atenció Primària de Salut.Així mateix s'han desenvolupat estudis entorn dels espais saludables i els actius de salut, i especialment en entorns universitaris (Universitats Saludables i Universitats Promotores de Salut).El grup inclou investigadors de la Càtedra Balmis de Vacunología de la Universitat d'Alacant amb resultats sobre Història de la vacunología i Acceptabilitat de les vacunes.

Finalment s'ha desenvolupat en profunditat l'Assistència sanitària de les ferides cròniques basada en l'evidència

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Recursos del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Recursos de la Cátedra de Vacunología de la Universidad de Alicante

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Cambios socioeconómicos y evolución de las desigualdades en mortalidad en áreas pequeñas de grandes cuidades en la Comunitat Valenciana
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2017
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Evolución de las desigualdades en mortalidad y mortalidad evitable entre la población nativa e inmigrante en España el período 1999-2005
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: TERCERO MIGRACION UXXI-INV
  Data d'inici: 01/01/2009
  Data de finalització: 31/12/2011
 • Denominació del projecte: Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición (CIVIN)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: TERCERO MIGRACION UXXI-INV
  Data d'inici: 13/12/2011
  Data de finalització: 12/12/2012
 • Denominació del projecte: Mapa de activos: ciudadanía, profesionales y políticos identificando espacios de oportunidad para mejorar la salud de la población
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN VACUNOLOGÍA
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: GLAXOSMITHKLINE, S.A.
  Data d'inici: 14/12/2018
  Data de finalització: 14/12/2019

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Changes in Socioeconomic Inequalities in Amenable Mortality after the Economic Crisis in Cities of the Spanish Mediterranean Coast
  Autors: Caballero, P.; Pereyra-Zamora, P.; Copete JM; Oliva-Arocas A, Pereyra-Zamora P, Copete JM, Vergara-Hernández C, Martínez-Beneito MA, Nolasco A; Oliva-Arocas A; Moncho, J; Vergara-Hernández C; Nolasco,A
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 17
  Pàgines: 1 - 28
  Data: 2020
  ISSN: 1660-4601
  DOI: 10.3390/ijerph17186489
 • Títol: Changes in Socioeconomic Inequalities in Amenable Mortality after the Economic Crisis in Cities of the Spanish Mediterranean Coast
  Autors: Caballero, P.; Pereyra-Zamora, P.; Copete JM; Oliva-Arocas A, Pereyra-Zamora P, Copete JM, Vergara-Hernández C, Martínez-Beneito MA, Nolasco A; Oliva-Arocas A; Moncho, J; Vergara-Hernández C; Nolasco,A
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 17
  Pàgines: 1 - 28
  Data: 2020
  ISSN: 1660-4601
  DOI: 10.3390/ijerph17186489
 • Títol: Changes in Socioeconomic Inequalities in Amenable Mortality after the Economic Crisis in Cities of the Spanish Mediterranean Coast
  Autors: Caballero, P.; Pereyra-Zamora, P.; Copete JM; Oliva-Arocas A, Pereyra-Zamora P, Copete JM, Vergara-Hernández C, Martínez-Beneito MA, Nolasco A; Oliva-Arocas A; Moncho, J; Vergara-Hernández C; Nolasco,A
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 17
  Pàgines: 1 - 28
  Data: 2020
  ISSN: 1660-4601
  DOI: 10.3390/ijerph17186489
 • Títol: Changes in Socioeconomic Inequalities in Amenable Mortality after the Economic Crisis in Cities of the Spanish Mediterranean Coast
  Autors: Caballero, P.; Pereyra-Zamora, P.; Copete JM; Oliva-Arocas A, Pereyra-Zamora P, Copete JM, Vergara-Hernández C, Martínez-Beneito MA, Nolasco A; Oliva-Arocas A; Moncho, J; Vergara-Hernández C; Nolasco,A
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 17
  Pàgines: 1 - 28
  Data: 2020
  ISSN: 1660-4601
  DOI: 10.3390/ijerph17186489
 • Títol: Changes in Socioeconomic Inequalities in Amenable Mortality after the Economic Crisis in Cities of the Spanish Mediterranean Coast
  Autors: Caballero, P.; Pereyra-Zamora, P.; Copete JM; Oliva-Arocas A, Pereyra-Zamora P, Copete JM, Vergara-Hernández C, Martínez-Beneito MA, Nolasco A; Oliva-Arocas A; Moncho, J; Vergara-Hernández C; Nolasco,A
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 17
  Pàgines: 1 - 28
  Data: 2020
  ISSN: 1660-4601
  DOI: 10.3390/ijerph17186489
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Esperanzas de Salud: Una revisión conceptual y metodológica: Resultados en la Comunidad Valenciana
  Autors: Pereyra-Zamora, P.; Nolasco,A; Tamayo N; Moncho, J; Pereira-Zamora P; Melchor, I.; Pina JA; Alfonso R; Ruiz MA; Sanchís JB
  Editorial: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-482-5118-5
 • Títol: Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud
  Autors: Moncho, J
  Editorial: Elsevier España, S.A.
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-9022-446-5
 • Títol: Balmis et variola
  Autors: Tuells J; Ramirez S
  Editorial: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
  Data: 2003
  ISBN: 84-482-3673-4
 • Títol: BLOG ENFERMERAS COMUNITARIAS 2
  Autors: Martínez-Riera, JR.
  Editorial: Amazon
  Data: 2020
  ISBN: 9798580448947
 • Títol: BLOG ENFERMERAS COMUNITARIASREFLEXIONES DESDE EL CONFINAMIENTO
  Autors: Martínez-Riera, JR.
  Editorial: Obrapropia, S.L.
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-20436-6
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Humanizción de la gestión docente: una perspectiva enfermera
  Autors: López-Gómez; Martínez-Riera, JR.; J. Martínez-Riera
  Editorial: Herder
  Pàgines: 128 - 133
  Data: 2021
  ISBN: 9788425442773
  Títol del llibre: Humanizar la gestión sanitaria. Personas para personas: justicia, transparencia y respeto.
 • Títol del capítol: Accesibilidad
  Autors: Martínez-Riera, JR.; PÉREZ MORA; Martínez-Riera
  Editorial: Elsevier España, S.A.
  Pàgines: 3 - 5
  Data: 2020
  ISBN: 9788491136781
  Títol del llibre: Manual práctico de enfermería comunitaria, 2.ª Edición
 • Títol del capítol: Activos de salud en el trabajo comunitario
  Autors: Martínez-Riera, JR.; SÁINZ-RUIZ; Martínez-Riera
  Editorial: Elsevier España, S.A.
  Pàgines: 13 - 16
  Data: 2020
  ISBN: 9788491136781
  Títol del llibre: Manual práctico de enfermería comunitaria, 2.ª Edición
 • Títol del capítol: Agentes de Salud
  Autors: Martínez-Riera, JR.; PÉREZ MORA; Martínez-Riera
  Editorial: Elsevier España, S.A.
  Pàgines: 22 - 24
  Data: 2020
  ISBN: 9788491136781
  Títol del llibre: Manual práctico de enfermería comunitaria, 2.ª Edición
 • Títol del capítol: Atención domiciliaria
  Autors: Martínez-Riera, JR.; Martínez-Riera; JR LÓPEZ-GÓMEZ
  Editorial: Elsevier España, S.A.
  Pàgines: 47 - 52
  Data: 2020
  ISBN: 9788491136781
  Títol del llibre: Manual práctico de enfermería comunitaria, 2.ª Edición