Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Estudis de Teoria Literària, Literatura Comparada i Teoria de la Traducció Literària (TeLiCom)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3779
Telèfon:
+34 96 590 3413

Memòries

Memòria anual
 • Poètica i Retòrica clàssiques, tradicionals i modernes.
  Estudi de la Poètica i de la Retòrica enteses com a ciències del discurs i de la seua comunicació i considerades com a espais teoricometodològics en els quals localitzar i contextualitzar sintàctica, semàntica i pragmàticament (és a dir, semiòticament) la realitat del text literari com a construcció estructural, com a construcció de significat poètic i com a construcció pragmàtica.
 • Anàlisi interdiscursiva.
  Desenvolupament de l'anàlisi interdiscursiu com a instrument teoricocrític per a la descripció i explicació de la discursivitat retòrica i literària, tant en la constitució dels textos concrets com en la configuració de la Teoria literària històrica i actual i de la Retòrica com a disciplines.
 • Teoria del llenguatge literari.
  Estudi dels pressupòsits teoricometodològics i els assoliments descriptius i explicatius de totes aquelles tendències teoricoliteràries i criticoliteràries preocupades d'una manera o d'una altra pel problema de la construcció del text literari (ja siga des de punts de vista exclusivament lingüisticoimmanentistas, ja siga des de perspectives lingüisticotextuals d'amplitud semiòtica), cobrint perfectament la dimensió sintacticosemiòtica del fet literari, però també les seues dimensions semanticosemiòtica i pragmàtica.
 • Teoria empírica de la literatura.
  Estudi empíric del sistema social de les accions literàries o sistema de la LITERATURA, això és, del conjunt de les accions socials relacionades amb els processos comunicatius del text literari (la producció, la transmissió o mediació, la recepció i la crítica o transformació), amb la finalitat d'ampliar pragmàticament i empírica la focalització o sobrevaloració típica de la crítica intrínseca des del text literari fins al fet literari.
 • Poètica neurocognitiva.
  Aplicació dels estudis cognitius i de la neuroestètica a la teoria i crítica del text literari, concretament, a l'anàlisi del component gestual i corporal en la conformació del signe literari, a l'establiment del vincle empàtic i la intersubjectivitat entre el lector i els personatges ficticis i als processos d'abstracció de caire cerebral en la formació d'ideals en la literatura.
 • Literatura comparada.
  Estudi de la Literatura comparada i de la seua història, amb especial referència a qüestions com ara la ficcionalitat, la intertextualitat, l'hipertext en l'era digital, el component nacionalista en la literatura, el cànon literari, l'alteritat i la tematologia, així com a l'estudi teòric i crític de les relacions intersemiòtiques existents entre la literatura i altres arts.
 • Teoria de la traducció literària.
  Estudi de les teories de la traducció literària des de la perspectiva de la seua possible relació d'integració interdisciplinària amb la teoria retòrica, d'una banda, i de la traducció literària com a mecanisme cultural inserit en l'ampli espai de la globalització des de punts de vista sociològics i intersemiòtics, d'altra.
 • Estudis hagiogràfics.
  Estudis orientats a la caracterització de les vides de sants com a gènere literari en l'Edat Mitjana, a la seua transformació en el pas de les modalitats medievals manuscrites a les produccions impreses i a l'anàlisi de les peculiaritats de l'hagiografia hispànica en el context de la controvèrsia entre catòlics i protestants.

 

 

Serveis que ofereixen

El grup d’investigació TeLiCom està format per professors i investigadors de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant, així com de la Universitat Autònoma de Madrid, de la Universitat d’Oviedo, de la Universitat de Bolonya (Itàlia) i de la Universitat de Bucarest (Romania). Des de fa anys dedica la major part de la seua activitat investigadora a l’estudi dels problemes fonamentals que presenta el text literari en particular (entesa com a construcció estructural, com a construcció de significat poètic i com a construcció pragmàtica) i el fet literari en general. Tenint en compte, més concretament, les seues línies d’investigació, es tracta d’un grup de treball que aborda conjuntament els dominis disciplinaris de la poètica i la retòrica clàssiques, tradicionals i modernes (enteses com a ciències del discurs i de la seua comunicació), de l’anàlisi interdiscursiva (amb l’objectiu de contribuir als estudis de teoria literària i de literatura comparada amb l’explicació de les semblances i les diferències del discurs literari en relació amb altres classes de discursos), de la teoria del llenguatge literari (entesa com el conjunt dels pressupòsits teoricometodològics i els assoliments descriptius i explicatius de totes aquelles tendències teoricoliteràries i criticoliteràries que aborden el problema de la llengua literària des de punts de vista sintacticosemiòtics, semanticosemiòtics i pragmàtics), de la teoria empírica de la literatura (amb l’objectiu d’estudiar empíricament el sistema social de les accions literàries o sistema de la literatura, integrat per les accions de producció, de transmissió o mediació, de recepció i de crítica o transformació), de la poètica neurocognitiva (en l’aplicació dels estudis cognitius i de la neuroestètica a la teoria i crítica del text literari, a l’anàlisi del component gestual i corporal en la conformació del signe literari, a l’establiment del vincle empàtic i la intersubjectivitat entre el lector i els personatges ficticis i als processos d’abstracció de caire cerebral en la formació d’ideals en la literatura), de la literatura comparada (amb especial referència a la ficcionalitat, la intertextualitat, l’hipertext en l’era digital, el component nacionalista en la literatura, el cànon literari, l’alteritat i la tematologia, així com a l’estudi teòric i crític de les relacions intersemiòtiques existents entre la literatura i altres arts), de la teoria de la traducció literària (en les seues possibles relacions d’integració interdisciplinària amb la teoria retòrica, d’una banda, i a propòsit de la traducció literària com a mecanisme cultural inserit en l’ampli espai de la globalització des de punts de vista sociològics i intersemiòtics, d’altra) i dels estudis hagiogràfics (orientats a la caracterització de les vides de sants com a gènere literari en l’edat mitjana, a la seua transformació en el pas de les modalitats medievals manuscrites a les produccions impreses i a l’anàlisi de les peculiaritats de l’hagiografia hispànica en el context de la controvèrsia entre catòlics i protestants).

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesana y doncellas I.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Análisis distante de base computacional del soneto castellano de los Siglos de Oro
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
  Data d'inici: 01/10/2016
  Data de finalització: 30/09/2018
 • Denominació del projecte: Literaturas africanas en español. Mediación literaria y hospitalidad poética desde los '90
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2011
  Data de finalització: 31/12/2014
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la imprenta
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom) - VIGROB-210
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom) - VIGROB-210
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Memòria, Identitat i Ficcions (MIF) - VIGROB-121
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Ficcionalidad y mundos posibles en la caracterización genológica de mundos complejos: un análisis semántico-pragmático del Realismo Mágico y de las narrativas fantásticas actuales.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/11/2023
  Data de finalització: 15/11/2027
 • Denominació del projecte: (CONGRESO I SE-RET) IV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE RETÓRICA (OIR) Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETORICA (SE-RET): 'PURA RETORICA: TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO'
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 18/10/2023
  Data de finalització: 31/03/2025

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: El cuerpo en el símbolo. Materialidad y percepción en la constitución de lo simbólico y lo poético desde las perspectivas cognitivas de Gilbert Durand, Mark Johnson y Margaret Freeman
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Archivum (Online)
  Volum: 70
  Pàgines: 95 - 114
  Data: 2020
  ISSN: 2341-1120
  DOI: https://doi.org/10.17811/arc.70.1.2020.95-114
 • Títol: El Diálogo de doctrina cristiana como obra apócrifa y otras cautelas de Juan de Valdé
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Revistes: Revista de Filologia Espanola
  Volum: 100
  Pàgines: 37 - 57
  Data: 2020
  ISSN: 0210-9174
  DOI: https://doi.org/10.3989/rfe.2020.002
 • Títol: The Legacy of János S. Petöfi. Text Linguistic, Literary Theory and Semiotics, de M. Borreguero Zuolaga y L. Vitacolonna (eds.)
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Journal of Literary Semantics (Online)
  Volum: 49
  Pàgines: 61 - 64
  Data: 2020
  ISSN: 1613-3838
  DOI: https://doi.org/10.1515/jls-2020-2017
 • Títol: Patri(moni)alización de huesos. La muerte como apropiación nacional
  Autors: Tortosa, V.
  Revistes: Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
  Volum:
  Pàgines: 186 - 197
  Data: 2018
  ISSN: 1132-2373
 • Títol: La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Revistes: Dialogía
  Volum: 9
  Pàgines: 304 - 322
  Data: 2015
  ISSN: 1819-365X
 • Títol: "El fundamento peirceano y la imaginación pragmática para la apertura de las modalidades en la construcción y explicación de los modelos de mundo"
  Autors: Martinez-Ballestrin, R.
  Revistes: Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
  Volum:
  Pàgines: 148 - 173
  Data: 2023
  ISSN: 2530-4437
  DOI: http://dx.doi.org/10.15366/actionova2023.7.007
 • Títol: Queerness in science and literature: towards a `naturalization" of the queer in the crossroads of physics, biology, and literary theory
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Interdisciplinary Science Reviews
  Volum: 48
  Pàgines: 437 - 445
  Data: 2023
  ISSN: 0308-0188
  DOI: Queerness in science and literature: towards a `naturalization¿ of the queer in the crossroads of physics, biology, and literary theory
 • Títol: Una mirada cognitiva al monstruo en la literatura fantástica y la narrativa de lo inusual: empatía y monstrificación del lector 
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Brumal
  Volum: X
  Pàgines: 187 - 208
  Data: 2023
  ISSN: 2014-7910
  DOI: https://doi.org/10.5565/rev/brumal.886
 • Títol: El foc robat. La hoguera virtual de Canals en tiempo de Pandemia
  Autors: Tortosa, V.
  Revistes: FiestaCultura
  Volum: -
  Pàgines: 52 - 53
  Data: 2022
  ISSN: 1575-7412
 • Títol: Hermeneia, poiesis and translation
  Autors: Chico Rico, Francisco; ALBALADEJO, TOMÁS
  Revistes: ENTI (Encyclopedia of translation & interpreting)
  Volum:
  Pàgines: 1 - 20
  Data: 2022
  ISSN:
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6367008
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: La naturaleza de la luz en la magia literaria. Tramas de la física en la literatura fantástica y el realismo mágico
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9717-668-2
 • Títol: Metodología de la investigación científica. Guía para la elaboración del trabajo académico humanístico
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-9717-294-3
 • Títol: Lope de Vega, El Niño Inocente de La Guardia, en Comedias de Lope de Vega, Parte VIII, 3 vols
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Editorial: Editorial Milenio
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-9743-327-3
 • Títol: Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 1988
  ISBN: 84-600-5149-8
 • Títol: La magia cuántica de Murakami. Las novelas del autor y la ciencia: ficción, era digital y física cuántica
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Verbum
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9074-254-9
 • Títol: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Data: 2023
  ISBN: 978-84-1183-193-2
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140284
 • Títol: Hispanic Hagiography in the Critical Context of the Reformation
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Editorial: Brepols
  Data: 2022
  ISBN: 978-2-503-60212-7
  DOI: 10.1484/M.HAG-EB.5.131280
 • Títol: M. Ciges Aparicio y la masonería: Juzgado después de asesinado
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Data: 2022
  ISBN: ISBN: 978-84-7822-90
 • Títol: Una història de titelles
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-482-6499-4
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140284
 • Títol: Metodología de la investigación científica. Guía para la elaboración del trabajo académico humanístico.
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9717-294-3
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: A mayor gloria: El mito de la muerte en el mausoleo del Dr. Albiñana
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pàgines: 171 - 199
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
 • Títol del capítol: A Review about the Notion of 'Authorship' within the Framework of Literary Communication: Cognitive, Neurohermeneutic, Poetic and Rhetorical Perspectives
  Autors: Chico Rico, Francisco; García-Valero, B.E.
  Editorial: New Vision University Press
  Pàgines: 104 - 132
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Rethinking Society. Individuals, Culture and Migration. Vol 4: Cultural Rhetoric. Rhetorical Perspectives, Transferential Insights
 • Títol del capítol: Años 30. Los tres estallidos: hacia el abismo con la espiral de violencia
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pàgines: 39 - 93
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
 • Títol del capítol: Bitácoras del siglo XXI
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial: Editorial Comares, Granada
  Pàgines: 21 - 41
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Vertientes del diario: Representaciones del «yo» en la cultura contemporánea

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140283
 • Títol del capítol: Configuración neurocognitiva del ideal amoroso y castidad en las protagonistas de la novela griega. Una mirada comparatista
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Editorial John Benjamins
  Pàgines: 407 - 415
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: The Reality of Women in the Universe of the Ancient Novel

  DOI: https://doi.org/10.1075/ivitra.40.26gar
 • Títol del capítol: De la abstracción al vacío: vías compartidas entre la abstracción, la ambigüedad y la indeterminación a propósito de las artes zen
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Abada Editores
  Pàgines: 151 - 194
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Abstracción. Palabra, sonido, imagen
 • Títol del capítol: La Causa General de Valencia, Ramo de Enguera: Victimismo y venganza del nuevo régimen
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pàgines: 147 - 169
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
 • Títol del capítol: "La creencia en la configuración ficcional de El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Una propuesta explicativa para la convivencia del oxímoron en el Realismo Maravilloso"
  Autors: Martinez-Ballestrin, R.
  Editorial: Universitas Castellae
  Pàgines: 59 - 76
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Calas en las Espiritualidades Literarias Hispánicas
 • Títol del capítol: La filiació del Flos sanctorum novament stampat per Jorge Costilla (València, 1514)
  Autors: Arronis Llopis, C.; Baños Vallejo, F.
  Editorial: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
  Pàgines: 35 - 46
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer
 • Títol del capítol: "Literatura"
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pàgines: 377 - 567
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Modos de inserción de las Historias apócrifas en los flores sanctorum castellanos
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: La invención de la prosa literaria: historiografía, hagiografía y ficción en la tradición de Alfonso X
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Salamanca (SALAMANCA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 10/04/2024
 • Títol: Acerca de la historia y las claves modernas de la retórica en las tradiciones española, lusa y latinoamericana
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: I Congreso Internacional Red de Investigación Iberoamericana de Teoría y Estudios Literarios (REDITEL): La literatura y sus caracterizaciones teóricas en Iberoamérica
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Malaga (MÁLAGA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 27/11/2023
 • Títol: "Desmemoria,olvido y amnesia histórica. Un peligroso juego ideológico"
  Autors: Tortosa, V.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: IXé Seminari Internacional d'Història i Poètiques de la Memòria (HISPONE): Stolpersteine/Pedres de memòria per a desprès d'una guerra
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/11/2023
 • Títol: Discurso retórico y obra literaria: a propósito de las relaciones analógicas e interdiscursivas entre Oratoria y Literatura
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: VI Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina y VII Congreso Nacional de Retórica "Retórica y poder"
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Mendoza (ARGENTINA)
  Data de celebració: 13/09/2023
 • Títol: Hagiógrafos postridentinos, o cómo ser a la vez reformista y contrarreformista
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Coloquio Internacional Constelación de Santos. Universidad de Zaragoza
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Zaragoza (ZARAGOZA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/09/2023
 • Títol: Motivos y personajes de la novela griega en su enlace con la literatura universal: un enfoque cognitivo
  Autors: García-Valero, B.E.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XVI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Salamanca (SALAMANCA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 17/07/2023
 • Títol: Vidas de santos en el filo de la Reforma
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: XIII Congreso de la AISO (Asociación Internacional Siglo de Oro). Universidad de Oviedo
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 17/07/2023
 • Títol: La literatura como nudo epistémico: visiones y aportaciones desde las ciencias naturales
  Autors: García-Valero, B.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: IX Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia: Prof. Pablo Melogno
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (URUGUAY)
  Data de celebració: 10/05/2023
 • Títol: Testimonios del exilio republicano de 1939 en el norte de África
  Autors: Santacreu Soler, J.M.; Sanchez-Hernandez, M. A. ; Tortosa, V.; Aljibe Varea, Carmen; Sebastiá Alcaraz, Rafael; Sansano, G.; Corbí Sáez, Mª I.; Díaz Sánchez, Isabel; Marcillas Piquer, I.; MARTI MARCO, MARIA ROSARIO
  Tipus de participació: Moderador
  Nom del congrés: Jornada sobre Testimonios del exilio republicano de 1939 en el norte de África
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Vicente del Raspeig (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 02/05/2023
 • Títol: Cross-Dressing and Androgyny in Medieval Hagiography
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: The Second International Interdisciplinary Seminar On Neuroesthetics: The Brain, Ambiguity And Art
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 24/02/2023