Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  RUIZ GURILLO, LEONOR

Curriculum breu
RUIZ GURILLO, LEONOR

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3418
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
I INTERUNIV LLENGUES MODERNES APLICADES
Grups:

Formació acadèmica

  • Doctorado en Filología Hispánica
    Universidad de Valencia (01/01/1995)
  • Tesis de Licenciatura
    Universidad de Valencia (01/01/1991)
  • Licenciatura en Filología Hispánica
    Universidad de Valencia (01/01/1990)

Leonor Ruiz Gurillo és catedràtica de Llengua Espanyola en la Universitat d’Alacant. Ha centrat la seua investigació en diversos temes de la fraseologia espanyola, l’espanyol col·loquial, la pragmàtica, la ironia i l’humor. Entre els seus treballs destaquen els llibres Aspectos de fraseología teórica española (València, Universitat, 1997), La fraseología del español coloquial (Barcelona, Ariel, 1998), Las locuciones en español actual (Madrid, Arco Libros, 2001), Ejercicios de fraseología (Madrid, Arco Libros, 2002), Hechos pragmáticos del español (Alacant, Universitat, 2006) i La lingüística del humor en español (Madrid, Arco Libros, 2012). És membre fundacional del grup Val.Es.Co. (València, Espanyol Col·loquial), que coordina Antonio Briz, i del grup d’investigació EPA-IULMA. Així mateix, pertany a l’IULMA (Institut Interuniversitari de Llengües Modernes i Aplicades) i a l’IUIEG (Institut Universitari d’Investigació en Estudis de Gènere).

Des del 2002 dirigeix el grup d’investigació GRIALE, que s’encarrega de l’anàlisi pragmàtica de la ironia i l’humor i de la seua aplicació didàctica a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera. És coeditora dels volums Dime cómo ironizas y te diré quién eres: una aproximación pragmática a la ironía (Frankfurt, Peter Lang, 2009), Irony and Humor: From Pragmatics to Discourse (Amsterdam, John Benjamins, 2013) i Humor, ironía y géneros textuales (Alacant, Universitat, 2013). És editora del volum col·lectiu Metapragmatics of Humor: Current Research Trends (Amsterdam, John Benjamins, en preparació).

Té més de 100 publicacions, moltes d’aquestes en revistes d’un alt impacte, com ara REL, Verba, RFE, Estudios de Lingüística, LEA, Oralia, Español Actual, RILCE, Onomázein, Quaderns de Filologia, Espéculo, Contextos o Spanish in Context.