Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  ROIG VILA, ROSABEL

Curriculum breu
ROIG VILA, ROSABEL

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 2498
Telèfon:
+34 965903400 x 3721
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
DIDACTICA GENERAL I DIDACTIQUES ESPECIF.
Instituts:
IU INV. ESTUDIS SOC. AMERICA LLATINA
Grups:
Codi UNESCO:
610608 - Motivación
610701 - Metodología
610402 - Métodos educativos
610403 - Leyes del aprendizaje

Formació acadèmica

 • Especialista Universitario en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica)
  Universidad de Valencia (03/06/2002)
 • Suficiencia Investigadora; 2 cursos de doctorado en Ciencias de la Educación (34 crèditos)
  Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED] (13/09/2000)
 • Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del 1r nivel de Lenguas Españolas: Valenciano
  Escuela Oficial de Idiomas de Alicante (19/02/1999)
 • Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
  Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED] (10/09/1998)
 • Diplomada en Profesorado de Educación General Básica
  Universidad de Alicante (04/01/1990)
 • 1º y 2º cursos de Lengua extranjera: Inglés
  Escuela Oficial de Idiomas de Alicante (03/06/1988)

Rosabel Roig Vila és Doctora en Pedagogia (premi extraordinari) i Professora Titular de la Universitat d'Alacant [UA] en el Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. Ha sigut Degana de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant (2005-2009) i actualment és Directora de l'Institut de Ciències de l'Educació (HISSE) de la Universitat d'Alacant. Té reconeguts dos trams de recerca i 7 triennis de docència.

És editora de la revista electrònica científica Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) (http://www.naerjournal.ua.es), indexada en SCOPUS i ESCI.

Dirigeix des de fa anys el grup de recerca EDUTIC-ADEI de la Universitat d'Alacant (VIGROB-039) amb el compromís d'investigar en els processos d'ensenyament-aprenentatge com a mitjà per ampliar el coneixement científic i la innovació educativa.

Ha coordinat projectes de recerca I+D+i a Espanya i la Unió Europea.

La seva línia de recerca se centra en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l'educació. Dirigeix des de l'any 2003 el Màster de la UA: “Educació i Tecnologies de la Informació i Comunicació” i participa en altres Màsters interuniversitaris (UOC, Universitat de Huelva, Universitat de Cadis i Universitat de les Illes Balears). Ha impartit docència, per invitació, en el Dottorato vaig donar recerca in Pedagogia en la Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

És coordinadora de diversos cursos organitzats de formació del professorat universitari. Ha impartit cursos i ponències per invitació en la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Bilbao, Universitat de València, etc. És coordinadora de les llistes de distribució EDUTIC i ARTICUA (RedIRIS-CSIC).

Ha participat en més de 30 tribunals de Tesis Doctorals com a vocal, secretària i presidenta. Ha escrit més de 100 publicacions, tals com: Avaluació de la qualitat pedagògica dels MOOC, Assessment of Web Content Accesibility Levels in Spanish Official Online Education Environments, Investigar el Canvi Curricular a l'Espai Europeu d'Educació Superior, L'articulació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'educació, L'ús de les TIC a l'aula d'Educació Especial: percepció dels mestres.

Ha participat en diversos comitès científics internacionals tals com Comitato Scientifico Internazionale della Collana editoriale Pedagogie i didattiche (Casa Editrice Pensa Multimèdia), Advisory Board 2012 Global Education Conference (Global Education Conference Network) i E-learning Conference Committee (IADIS-International Association for Development of the Information Society is a senar-profit association).

Veure més informació en http://www.rosabelroigvila.es