Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  ROIG VILA, ROSABEL

Curriculum breu
ROIG VILA, ROSABEL

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 965903664
Telèfon:
+34 965903400 x 965903721
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
DIDACTICA GENERAL I DIDACTIQUES ESPECIF.
Instituts:
IU INV. ESTUDIS SOC. AMERICA LLATINA
Grups:

Formació acadèmica

 • DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLO CURRICULAR Y PROFESIONAL
  Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (25/01/2002)
 • Suficiencia Investigadora; 2 cursos de doctorado en Ciencias de la Educación (34 crèditos)
  Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED] (13/09/2000)
 • Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del 1r nivel de Lenguas Españolas: Valenciano
  Escuela Oficial de Idiomas de Alicante (19/02/1999)
 • Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
  Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED] (10/09/1998)
 • Diplomada en Profesorado de Educación General Básica
  Universitat d'Alacant (04/01/1990)

Rosabel Roig Vila és Doctora en Pedagogia (premi extraordinari) i Catedràtica de la Universitat d'Alacant [UA] en el Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques amb el perfil investigador "Integración curricular de las TIC en contextos de enseñanza-aprendizaje y de educación inclusiva" (BOE-A-2020-64). Ha sigut Degana de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant (2005-2009), així com Directora de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) d'aquesta universitat (2016-2020). Actualment és Presidenta de la Comissió d'Acreditació del Segell Internacional de Qualitat en Ensenyaments No Presencials i Híbrides (ENPH) de l'ANECA i membre de l'Institut Universitari d'Investigació en Estudis Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL) de la Universitat d'Alacant. Té reconeguts tres trams d'investigació.

És editora de la revista electrònica científica Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) (http://www.naerjournal.ua.es), indexada en SCOPUS i ESCI.

Dirigeix el grup d'investigació GIDU-EDUTIC/IN de la Universitat d'Alacant (VIGROB-330) amb el compromís d'investigar en els processos d'ensenyament-aprenentatge com a mitjà per a ampliar el coneixement científic i la innovació educativa.

Forma part de diversos programes de doctorat de la UA i del Programa de Doctorat en Humanitats i Tecnologies de la Università Suor Orsola Benincasa (Nàpols).

Ha coordinat projectes d'investigació I+D+i a Espanya i la Unió Europea.

La seua línia d'investigació se centra en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l'educació. Ha dirigit el Màster de la UA: “Educació i Tecnologies de la Informació i Comunicació” (2003-2013) i ha participat en altres Màsters interuniversitaris (UOC, Universitat de Huelva, Universitat de Cadis i Universitat de les Illes Balears). Ha impartit docència, per invitació, en el Dottorato di recerca in Pedagogia en la Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, entre altres universitats.

És coordinadora de diversos cursos organitzats de formació del professorat universitari. Ha impartit cursos i ponències per invitació a la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Bilbao, Universitat de València, etc. És coordinadora de les llistes de distribució EDUTIC i ARTICUA (RedIRIS-CSIC).

Ha participat en més de 40 tribunals de Tesis Doctorals com a vocal, secretària i presidenta. Ha escrit més de 200 publicacions, com ara: Avaluació de la qualitat pedagògica dels MOOC, Assessment of Web Content Accesibility Levels in Spanish Official Online Education Environments, Investigar el Canvi Curricular en l'Espai Europeu d'Educació Superior, L'articulació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'educació, etc.

Participa en diversos comitès científics internacionals com ara Comitato Scientifico Internazionale della Collana editoriale Pedagogie e didattiche (Casa Editrice Pensa Multimèdia), Advisory Board 2012 Global Education Conference (Global Education Conference Network) i E-learning Conference Committee (IADIS-International Association for Development of the Information Society is a senar-profit association).

Veure més informació en http://www.rosabelroigvila.es