Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  PERAL CORTES, JESUS

Curriculum breu
PERAL CORTES, JESUS
PERAL CORTES, JESUS
RUA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3385
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
IU INVESTIGACIO INFORMATICA
Grups:

Formació acadèmica

  • Doctor Ingeniero en Informática
    Universidad de Alicante (30/11/2001)
  • DOCTORADO EN RECONOCIMIENTO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA
    Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (30/11/2001)
  • Licenciado en Informática (especialidad Gestión).
    Universidad Politécnica de Valencia. (16/09/1993)

Des del 2002, Jesús Peral Cortés és professor Titular d'Universitat a temps complet en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant (Espanya). Té tres sexennis d'investigació i quatre quinquennis avaluats positivament.

L'activitat investigadora es divideix en dos grans vessants: (1) bases de dades multidimensionals, Intel·ligència de Negoci i mineria de dades; (2) Processament del Llenguatge Natural (PLN), concretament en l'anàlisi sintàctica i la resolució de problemes lingüístics (p. ex. el·lipsis i anàfora). Ha aplicat aquestes tècniques de PLN a la Recuperació d'Informació i Cerca de Respostes sobre informació no estructurada, tant monolingüe com multilingüe; i també les ha aplicades al desenvolupament d'interfícies en llenguatge natural, en aplicacions específiques de Bases de dades, i en aplicacions d'enriquiment de Bases de dades amb informació no estructurada.

Els resultats d'investigació s'han plasmat en:

- Publicacions científiques: 29 articles en revistes JCR, 29 publicacions en revistes no indexades en JCR, 37 publicacions en congressos i 5 conferències convidades.
- Investigador principal d'un projecte nacional i un projecte regional d'investigació.
- 5 tesis dirigides i 10 treballs fi de grau.
- Participació en 44 projectes d'investigació nacionals i 2 europeus, també privats i públics.
- Participació en xarxes d'excel·lència en la investigació.
- Un registre de la Propietat Intel·lectual d'una eina en explotació.
- Estades d'investigació amb una duració total de més de 12 mesos.
- Àmplia participació en comitès d'edició, revisió i organització de congressos i revistes nacionals i internacionals.

Des de l'any 2002 fins a 2009 he sigut director del programa de doctorat “Aplicacions de la Informàtica” (programa de doctorat amb Esment de Qualitat des de 2005 fins a 2009) impartit pel departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (DLSI) i Secretari Acadèmic del depto. des de 2009 fins a 2013. Així mateix, he impartit assignatures de l'esmentat Programa de Doctorat i destacar que sempre he col·laborat de forma continuada en la impartició d'assignatures en altres Universitats ja que el DLSI ha impartit el seu Programa de Doctorat en la Universitat Llatina de Costa Rica (2005,06,07), Universitat de Matances a Cuba (2006,07,08 i 09) i Universitat de la Frontera a Xile (2009,10). M'he involucrat de forma destacada en aquests programes, permetent-me realitzar diverses estades docents i d'investigació. Aquests anys de càrrecs de gestió acadèmica (2002-2013) van minvar la meua activitat científica (i consegüentment les publicacions obtingudes) i van provocar un canvi en la meua activitat investigadora des de l'any 2010 reorientant-la cap a les bases de dades multidimensionals, Intel·ligència de Negoci i integració d'informació semi-estructurada en sistemes d'informació estructurada.