Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO

Curriculum breu
FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3406
Telèfon:
+34 965903400 x 9831
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
FILOLOGIES INTEGRADES
Instituts:
Sense dades.
Grups:

Formació acadèmica

  • Doctor en Geografía e Historia
    Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (13/01/1993)
  • Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia)
    Universitat d'Alacant (15/11/1985)

Doctorat a Madrid (1993) amb una tesi després publicada com a Vías y defensas andalusíes en la Mancha Oriental, Alacant (1995), ha dedicat nombrosos treballs a l’estudi dels camins des d’un punt de vista estructuralista com un mitjà per a la reconstrucció d’una història regional en l’època andalusina (segles VIII-XV).

Des del 1992, any en què vaig entrar com a professor en la universitat (com a ajudant d’universitat en el Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, Filologia Catalana i Filologia Francesa de la Universitat d’Alacant), sóc docent tant en història d’al-Àndalus com en civilització d’al-Àndalus, en titulacions d’Història i Filologia Àrab, ara com a “grau d’Estudis Àrabs i Islàmics”. A més, he impartit assíduament les assignatures d’Islamologia, Civilització Material Islàmica i Literatura Geogràfica Àrab en les titulacions esmentades, així com en Humanitats.

He treballat en diferents línies d’investigació: història i societat d’al-Àndalus; historiografia àrab medieval i moderna; viatges i viatgers arabomusulmans, així com geografia científica i històrica i cartografia antiga i àrabs; urbanisme musulmà i vies de comunicació andalusines; medicina medieval àrab; i ràpites i altres manifestacions socioreligioses islàmiques. Sóc membre de cinc societats científiques i del comitè de redacció de vuit revistes científiques relacionades amb els àmbits de la història, la cultura i l’arabisme internacional.

Especialista i consultor en temes relacionats amb l’Islam: l’Islam actual, la història i la cultura, tant d’Orient com del Magrib i de la península Ibèrica en època islàmica (segles VIII-XV).

Professor convidat en universitats i centres superiors: Cairo University (Egipte), Minia University (Egipte), Université de la Sorbonne i École Nationale des Chartes (París), University of the Philippines (Manila).