Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Sociologia de la Innovació i del Canvi Social (SOC-INNOVA)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3937

Memòries

Memòria anual
 • Sociologia de la innovació i canvi social
 • Innovació i polítiques públiques
 • Innovació i salut
 • Sociologia de les organitzacions aplicada a la innovació
 • Innovació centrada en el client-usuari

 

 

Serveis que ofereixen

Anàlisi i diagnòstic de processos d’innovació social en l’àmbit públic i privat.
Estudi de la gestió de la innovació social en les organitzacions.
Disseny d’estratègies per a fomentar la innovació social en el sector privat, el tercer sector i l’administració pública. Assessorament en gestió i planificació de projectes d’innovació social.
Investigació d’agents clau en els processos d’innovació social, per a l’activació i cooperació d’aquests.
Desenvolupament de metodologies per a la innovació social. Assessorament en la implementació d’innovació social centrada en el client-usuari.
Anàlisi de la relació entre innovació social i salut.
Investigació i desenvolupament d’innovació social en l’àmbit educatiu.
Implementació de projectes per a la innovació en el desenvolupament de productes i serveis.
Investigació en innovació social política i l’impacte que té en les institucions.
Estudi de la sociologia de la innovació social i els processos socials de canvi.
Consultoria en transdisciplinarietat i innovació social.
Disseny i implementació d’estratègies d’inclusió i participació ciutadana.
Avaluació i seguiment de projectes d’innovació social.
Desenvolupament de programes de responsabilitat social corporativa (RSC) des de la perspectiva de la innovació social.
Creació de xarxes, consorcis i aliances estratègiques per a la innovació social.
Disseny i execució de projectes d’innovació social en l’àmbit mediambiental.
Assessorament en la implementació de tecnologies emergents per a la innovació social. Investigació i desenvolupament de models de finançament per a projectes d’innovació social.
Desenvolupament d’estratègies de comunicació i difusió per a projectes d’innovació social.
Disseny i implementació de programes de formació i capacitació en innovació social.

 

 

Resultats

Des que va ser creat, el grup d’investigació de la Universitat d’Alacant SOC-INNOVA ha destacat pel seu treball especialitzat en innovació social. Ha analitzat i diagnosticat processos d’innovació en el sector privat, el tercer sector i l’administració pública, a més d’estudiar la gestió de la innovació en les organitzacions i dissenyar estratègies efectives per a fomentar-la. L’enfocament rigorós de l’equip investigador es reflecteix en l’assessorament tècnic i la planificació de projectes d’innovació social, amb la garantia de viabilitat i èxit basats en l’evidència. Ha investigat agents clau, desenvolupat metodologies
innovadores i assessorat en la implementació de solucions centrades en les persones; d’aquesta manera, ha impulsat enfocaments innovadors en diversos sectors i generat resultats significatius.
 

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup d’investigació SOC-INNOVA té una sòlida infraestructura i recursos tècnics i humans per a dur a terme la seua labor i oferir els seus serveis. Els seus laboratoris disposen de tecnologia i equipament avançat per a conèixer en profunditat els processos d’innovació social. A més, té accés a bases de dades acadèmiques i, a través d’una gran biblioteca virtual, a la informació més actualitzada en el camp. L’equip humà està format per experts i expertes en innovació social, amb coneixements multidisciplinaris, que poden adoptar un enfocament integral en les seues investigacions i tenen una extensa xarxa de col·laboradors nacionals i internacionals. Això proporciona oportunitats interessants per a establir aliances estratègiques i fer projectes conjunts.
 

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Análisis integral del sector turístico desde las perspectivas De gestión de la oferta y el comportamiento de la demanda
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Turismo residencial: análisis de la demanda y propuestas de reestructuración para los destinos consolidados
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 31/12/2005
  Data de finalització: 30/12/2008
 • Denominació del projecte: Identidades de la juventud musulmana en la ciudad de Alicante: Género, educación y ciiudadanía (MUGEC)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/12/2017
  Data de finalització: 30/11/2019
 • Denominació del projecte: Entre la soledad y el coraje. Cultura, mujer e inmigración en la Comunidad Valenciana
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2005
  Data de finalització: 31/12/2005
 • Denominació del projecte: El (baby) boom de las adopciones internacionales en España. una investigación sociológica sobre las las familias adoptivas y sus estilos de vida
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2010
  Data de finalització: 31/12/2012
 • Denominació del projecte: Medios de comunicación y definición de riesgos laborales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2007
  Data de finalització: 31/12/2007
 • Denominació del projecte: Procesos de cambio y desarrollo social en la Comunidad Valenciana: Caracterización y análisis sociológico de iniciativas territoriales exitosas en la creación de empleo y maximización del bienestar.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2008
  Data de finalització: 31/12/2008
 • Denominació del projecte: II Seminario Hispano-Argentino 'Modernidad, acontecimientos inciertos, decisiones y elecciones en el ámbito de la pareja, los hijso y la familia. La demografía frente a las transformaciones.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2008
  Data de finalització: 31/12/2008
 • Denominació del projecte: Análisis sociológico comparado de los procesos de integración de la población inmigrante en Canadá y la Unión Europea desde una perspectiva de cambio social
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2009
  Data de finalització: 01/09/2009
 • Denominació del projecte: Análisis sociológico comparado de los procesos de exclusión social de la infancia y juventud menor de edad y diagnóstico de las políticas de integración en Europa y América Latina
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 15/07/2010
  Data de finalització: 15/09/2010

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Discursos sobre violencia filio-parental en la red social Twitter.
  Autors: Palma Durán, J.A.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
  Volum:
  Pàgines: 42 - 59
  Data: 2023
  ISSN: 1390-3691
  DOI: doi.org/10.17141/urvio.35.2023.5636
 • Títol: Desinformación y derecho de autodeterminación: la población catalana en la diana.
  Autors: Llorca-Asensi, E.; Fabregat, M.E.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Oñati Socio-Legal Series
  Volum:
  Pàgines: 1 - 35
  Data: 2022
  ISSN: 2079-5971
  DOI: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1302
 • Títol: Desinformación Populista en Redes Sociales: la Tuitosfera del Juicio del Procés.
  Autors: Llorca-Asensi, E.; Fabregat, M.E.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Observatorio (OBS*) Journal
  Volum: 15
  Pàgines: 124 - 146
  Data: 2021
  ISSN: 1646-5954
  DOI: https://doi.org/10.15847/obsOBS15320211835
 • Títol: El cotrabajo como innovación social. Estudio cualitativo de las motivaciones para la creación de espacios de coworking.
  Autors: González-Chouciño, Mariano Agustín; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas
  Volum:
  Pàgines: 61 - 80
  Data: 2020
  ISSN: 0210-5233
  DOI: http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.172.61
 • Títol: Las enfermedades raras en la red. Oportunidades y retos organizacionales en la sociedad digital.
  Autors: , Seco Sauces, M.O.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Prisma social
  Volum:
  Pàgines: 98 - 122
  Data: 2020
  ISSN: 1989-3469
 • Títol: Las preferencias infantiles en la evaluación de la custodia compartida. Una perspectiva sociológica.
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Alcázar, R.
  Revistes: OBETS. Revista de Ciencias Sociales
  Volum: 1
  Pàgines: 207 - 229
  Data: 2019
  ISSN: 1989-1385
  DOI: http://dx.doi.org/10.14198/OBETS2019.14.1.07
 • Títol: Incongruencias estadísticas en España. El caso de la diáspora marroquí en la Encuesta Nacional de Inmigrantes.
  Autors: El-Habib Draoui, B.; Jiménez-Delgado, M.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Papeles de Población (Online)
  Volum: 24
  Pàgines: 63 - 96
  Data: 2018
  ISSN: 2448-7147
  DOI: http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2018.96.15
 • Títol: Las comunidades virtuales de pacientes con enfermedades raras: análisis de su influencia en la toma de decisiones y en el cambio de conductas relacionadas con el proceso de enfermedad.
  Autors: , Seco Sauces, M.O.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Salud Uninorte (Online)
  Volum: 34
  Pàgines: -
  Data: 2018
  ISSN: 2011-7531
 • Títol: Consumo de sustancias psicoactivas y rendimiento académico. Una investigación en estudiantes de educación secundaria obligatoria.
  Autors: Navalón-Mira, A.; Ruiz-Callado, R.
  Revistes: Salud y Drogas
  Volum: 17
  Pàgines: 45 - 52
  Data: 2017
  ISSN: 1578-5319
 • Títol: Custodia compartida y familias negociadoras. Perfil sociodemográfico
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Alcázar, R.
  Revistes: Revista de Ciencias Sociales
  Volum: 23
  Pàgines: 28 - 38
  Data: 2017
  ISSN: 1315-9518
  DOI: 1315-9518 | 2477-9431 (Internet)
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Extranjeros inmigrantes en la sociedad alicantina. Una investigación sociológica desde la perspectiva cualitativa
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 2006
  ISBN: 84-689-6671-1
 • Títol: Libro Resumen de Ponencias de las XIII Jornadas de Docencia en Economía.
  Autors: , Rodrigo-Sauco, F.; , Lago-Peñas, S.; , Vaquero-García, A.; Casado-Díaz, J.M.; Ruiz-Callado, R.
  Editorial: Godel Impresiones Digitales, S.L.
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-17970-03-1
 • Títol: Diagnóstico Territorial para el Fomento del Empleo en el Litoral Sur de la Comunidad Valenciana.
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Carratalá, L.; Pablo de-Gracia-Soriano
  Editorial: LIMENCOP SL
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-09-42123-7
 • Títol: Informe Técnico del I Plan de Infancia y Adolescencia de Ontinyent 2021-2025.
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Ortega, J.; Pablo de-Gracia-Soriano; González-Chouciño, Mariano Agustín; Sanchís, M.
  Editorial: LIMENCOP SL
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-09-38140-1
 • Títol: I Plan de Juventud de Ontinyent (2019-2023)
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Ortega, J.; Pablo de-Gracia-Soriano; Piciucchi, Danny; PICIUCCHI, *DANNY; GONZALEZ CHOUCIÑO, MARIANO AGUSTIN
  Editorial: LIMENCOP SL
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-09-42124-4
 • Títol: Juego, juguetes y atención temprana : pautas para el diseño de juguetes útiles en la terapia psicopedagógica
  Autors: , Costa, M.; , Romero, M; , Mallebrera, C.; Fabregat, M.E.; , Fabregat, M.
  Editorial: Asociación Investigación Industria del Juguete, Conexas y Afines
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-936284-0-6
 • Títol: Juego, juguetes y obesidad infantil : aprender hábitos jugando
  Autors: Fabregat, M.E.; , Costa, M.; , Romero, M; , Mallebrera, C.; , Fabregat, M.
  Editorial: Asociación Investigación Industria del Juguete, Conexas y Afines
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-936284-1-3
 • Títol: Toys and innovation: new research into play activity.
  Autors: Fabregat, M.E.; , Fabregat Cabrera, María Elena; , Costa Ferrer, María; , Romero Berenguer, Maite.
  Editorial: Asociación Investigación Industria del Juguete, Conexas y Afines
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-936284-3-7
 • Títol: Juego, juguetes y discapacidad : la importancia del diseño universal
  Autors: , Costa, M.; , Romero, M; , Mallebrera, C.; Fabregat, M.E.; , Fabregat, M.
  Editorial: Asociación Investigación Industria del Juguete, Conexas y Afines
  Data: 2007
  ISBN: 978-84-922605-6-0
 • Títol: Propuesta lúdico-didáctica "Valle del juguete" / Propuesta lúdico-didáctica "Valle del juguete"
  Autors: , Galvañ, T; , Romero, MT; Fabregat, M.E.; , Costa, M. Gonzalez, E.
  Editorial: Asociación Investigación Industria del Juguete, Conexas y Afines
  Data: 2001
  ISBN: 84-922605-7-2
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: ¿Influyen las características familiares en la toma de decisiones en materia sexual de los estudiantes de educación superior?
  Autors: Navalón-Mira, A.; Jareño Ruiz, D.; Ruiz-Callado, R.
  Editorial: Ediciones Pirámide
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Enfoques multidisciplinares desde realidades plurales y de género
 • Títol del capítol: LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
  Autors: GONZALEZ CHOUCIÑO, MARIANO AGUSTIN; Ruiz-Callado, R.; , Javier Ortega Fernández; , Pablo de-Gracia-Soriano
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 54 - 65
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Vulnerabilidades y nuevas demandas sociales: un enfoque interdisciplinar desde las organizaciones.
 • Títol del capítol: El cohousing como modelo de vivienda colaborativa desde el prisma de la innovación social. Aproximación a las potencialidades y limitaciones del cohousing en entornos rurales de la Comunidad Valenciana.
  Autors: González-Chouciño, Mariano Agustín; Ruiz-Callado, R.; Martinez-Moreno, A.
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 48 - 62
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Innovación social, sostenibilidad e innovación docente.
 • Títol del capítol: La adaptación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a un proceso participativo para el diseño de políticas públicas municipales de juventud en la ciudad de Alicante (España).
  Autors: Ruiz-Callado, R.; Carratalá, L.; Martinez-Moreno, A.
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 122 - 133
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Vulnerabilidades y nuevas demandas sociales: un enfoque interdisciplinar desde las organizaciones.
 • Títol del capítol: La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a partir de la elaboración de un plan de infancia y adolescencia a través de la investigación-acción participativa (IAP).
  Autors: Ruiz-Callado, R.; González-Chouciño, Mariano Agustín; Ortega, J.; Pablo de-Gracia-Soriano
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 54 - 65
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Vulnerabiidades y nuevas demandas sociales: un enfoque interdisciplinar desde las organizaciones.
 • Títol del capítol: La construcción de la violencia filio-parental (VFP) como problema social. Análisis crítico del discurso en la red social Twitter.
  Autors: Palma Durán, J.A.; Ruiz-Callado, R.
  Editorial: Editorial Tecnos
  Pàgines: 241 - 253
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Lenguajes comunicativos y comunicación de los lenguajes.
 • Títol del capítol: La investigación-acción participativa: reflexiones teóricas y metodológicas
  Autors: Jareño Ruiz, D.; Carratalá, L.
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pàgines: 83 - 94
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Experiencias participativas infantiles y juveniles. Perspectivas sobre procesos de democratización y gobernanza
 • Títol del capítol: Las necesidades de orientación y acompañamiento del alumnado universitario: construcción y validación de una escala, y análisis de resultados en la Universidad de Alicante
  Autors: Tolosa Bailén, M.C.; Francés, F.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, C.; Sancho-Esper, F.; Ruiz-Fernández, L.; Antón Baeza, A.J.; Ayela, R.; Carratalá, L.; Cortés-Florín, Elena M.; Doménech López, Y.; FERRER ARACIL, JAVIER; Giner, J.M.; González-Díaz, C.; Ibañez-Hernandez, A. I. ; López-Gamero, M.D.; Martínez-Falcó, J.; Molina Azorín, J.F.; Ostrovskaya L.; Sanabria García, S.; Sogorb Pomares, T.
  Editorial:
  Pàgines: 253 - 255
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2023. Libro de actas

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/134781
 • Títol del capítol: Los valores de la juventud y su confianza en las instituciones políticas
  Autors: Carratalá, L.; Jareño Ruiz, D.
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pàgines: 241 - 256
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Experiencias participativas infantiles y juveniles. Perspectivas sobre procesos de democratización y gobernanza
 • Títol del capítol: Uso y gestión de los espacios construidos escolares: una propuesta innovadora en la prevención de la violencia escolar.
  Autors: MEDINA SANTANA, ESTHER GLORIA; Fabregat, M.E.; Ruiz-Callado, R.
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 48 - 62
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Innovación social, sostenibilidad e innovación docente.
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Empleo.
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: II Encuentro Doctoral de la Federación Española de Sociología (FES)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/09/2023
 • Títol: Envejecimiento y discapacidad.
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: II Encuentro Doctoral de la Federación Española de Sociología (FES)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/09/2023
 • Títol: Actitudes y opiniones de la población ante la institución familiar y el divorcio. Singularidades de las familias militares.
  Autors: Alcázar, R.; Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: II Encuentro Intercongresual de Familia del Comité de Investigación Familia (CIO3) de la Federación Española de Sociología.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 12/07/2023
 • Títol: Playing for the Future: How Tabletop Role-Playing Games Can Help Build a Sustainable Society.
  Autors: GARCÍA SORIANO, FELIPE; Fabregat, M.E.; Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: CloudEARTHi Conference series.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/05/2023
 • Títol: La influencia de los medios digitales en los presupuestos participativos
  Autors: Carratalá, L.; Francés, F.; LÓPEZ RONDA, SERGIO
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Jornadas Internacionales de Participación, Investigacion-Acción y Desarrollo Comunitario
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Bilbao (VIZCAYA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 26/04/2023
 • Títol: II Congreso de la Asociación Valenciana de Sociología (IICSAVS)
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: II Congreso de la Asociación Valenciana de Sociología (IICSAVS)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 26/01/2023
 • Títol: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y Derechos Humanos.
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y Derechos Humanos. La educación intercultural y la prevención del racismo, el antisemitismo y la xenofobia.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/12/2022
 • Títol: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y Derechos Humanos.
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y Derechos Humanos. La educación intercultural y la prevención del racismo, el antisemitismo y la xenofobia.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/12/2022
 • Títol: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y en Derechos Humanos "Educación intecultural y prevención del racismo, el antisemitismo y la xenofobia".
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: III Seminario Internacional de Educación Intercultural y en Derechos Humanos "Educación intecultural y prevención del racismo, el antisemitismo y la xenofobia".
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/12/2022
 • Títol: VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto  
  Autors: Ruiz-Callado, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Cartagena (MURCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/09/2022