Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Laboratori per a l'Observació General d'Oradors i Intèrprets (LOGOI)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
sss
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9935

Memòries

Memòria anual
 • Principis fonamentals de l'oratòria i les seues conseqüències, amb especial èmfasi en la figura de l'intèrpret
 • La interpretació com a activitat cognitivo-emocional situada
 • Tenint en compte el caràcter cognitiu-emocional i situat de la interpretació, detectar, analitzar i sistematitzar els patrons de resolució (estratègies i tàctiques) dels intèrprets professionals, siga en situacions que no presenten majors dificultats o en situacions particularment delicades. Hi ha regularitats? Destreses de l'intèrpret.
 • Compilació i explotació de corpus de naturalesa múltiple (multimodals, multilingües, orals-escrits, paral·lels-comparables, etc.) aplicats a la investigació en interpretació
 • Investigar en la formació d'intèrprets considerant les necessitats canviants de la societat, tenint en compte els principis que regeixen l'aprenentatge situat i el socioconstructivisme. Aplicació dels 4 objectius a la formació d'intèrprets
 • Tecnologies en l'àmbit de la interpretació, siga en el terreny professional, el formatiu o l'investigador. Disseny i implementació d'eines informàtiques

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Evaluación del nivel de conocimientos en lengua extranjera en el ámbito de la traducción y la interpretación por medio de un videojuego
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/12/2017
  Data de finalització: 30/11/2019
 • Denominació del projecte: ASSESSMENT OF VIDEO-MEDIATED INTERPRETING IN CRIMINAL AND CIVIL JUSTICE - ASSESSING THE IMPLEMENTATION
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/02/2014
  Data de finalització: 31/01/2016
 • Denominació del projecte: ENSURING LIT QUALITY THROUGH TESTING AND CERTIFICATION
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/12/2012
  Data de finalització: 01/12/2014
 • Denominació del projecte: COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios): adecuación de recursos textuales para la práctica de la traducción de textos especializados.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 04/07/2012
  Data de finalització: 15/12/2014
 • Denominació del projecte: (VIGROB-329FI) Laboratorio para la Observación General de Oradores e Intérpretes (LOGOI)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2030
 • Denominació del projecte: Métodología Para Explorar El Estrés En La Interpretación Social Afectiva (Mestisa)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/02/2024
  Data de finalització: 31/01/2025
 • Denominació del projecte: Inglés profesional y académico (IPA) - VIGROB-040
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Valery Larbaud y los mundos español e hispanoamericanos en el centenario de la publicación de Amants, heureux amants... (1923)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 02/11/2023
  Data de finalització: 03/11/2023
 • Denominació del projecte: Analisis del procesamiento cognitivo-emocional de interferencias audiovisuales en interpretacio¿n simulta¿nea asistida por ordenador
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 16/02/2023
  Data de finalització: 15/02/2027
 • Denominació del projecte: INTERCULTURALIDAD, COGNICIÓN, INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN de la interacción comunicativa (INCOGNITO) - VIGROB-325
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2023

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Because something should change. Translator and Interpreter training: past, present and future
  Autors: Tolosa Igualada, M.; , Echeverri, A.
  Revistes: MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación)
  Volum: 11
  Pàgines: 29 - 46
  Data: 2019
  ISSN: 1889-4178
 • Títol: INSTRUMENTOS Y MEDIDAS PARA TRANSPONER AL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO EL MANDATO DE CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA DIRECTIVA 2010/64/UE: EL CASO DE ESPAÑA A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS COMPARATIVO TRANSNACIONAL 
  Autors: Ortega Herráez, J.M.; , Hernández-Cebrián, N.
  Revistes: Revista de Estudios Europeos (Online)
  Volum: 1
  Pàgines: 97 - 117
  Data: 2019
  ISSN: 2530-9854
 • Títol: Reflexiones en torno al binomio formación-acreditación como elementos constitutivos de la profesionalización de la interpretación jurídica
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Revistes: Trans
  Volum: 19
  Pàgines: 131 - 152
  Data: 2015
  ISSN: 1137-2311
  DOI: http://www.trans.uma.es/Trans_19-1/Trans19-1_131-152.pdf
 • Títol: The Interpreter Hears Voices... Academic and Professional Perspectives X-Rayed and Interpreted (versión inglesa DOI 10.6035/MonTi.2015.ne2.1)
  Autors: Ortega Herráez, J.M.; Iliescu-Gheorghiu, Catalina
  Revistes: MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación)
  Volum: Special issue 2
  Pàgines: 37 - 62
  Data: 2015
  ISSN: 1889-4178
  DOI: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2015.ne2.1
 • Títol: Terminología bilingüe y documentación ad hoc para intérpretes de conferencias. Una aproximación metodológica basada en corpus
  Autors: Gallego Hernández, D.; Tolosa Igualada, M.
  Revistes: Estudios de Traducción
  Volum: 2
  Pàgines: 33 - 46
  Data: 2012
  ISSN: 2174-047X
 • Títol: Training third sector workers to communicate effectively through interpreters: the MELINCO project training course
  Autors: DePalma, Renée; Ortega Herráez, J.M.; Del Pozo Triviño, Maribel; , Abril Martí, María Isabel
  Revistes: The Interpreter and Translator Trainer
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN:
 • Títol: Porque algo tiene que cambiar. La formación de traductores e intérpretes: pasado, presente y futuro
  Autors: Tolosa Igualada, M.; , Echeverri, A.
  Revistes: MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación)
  Volum: 11
  Pàgines: 9 - 26
  Data: 2019
  ISSN: 1889-4178
 • Títol: La pedagogía de la traducción científica (francés-español) en el ámbito universitario europeo: una experiencia preprofesional
  Autors: Tolosa Igualada, M.; , Bley Loez, C.
  Revistes: Nueva ReCIT
  Volum: 1
  Pàgines: 1 - 18
  Data: 2018
  ISSN: 2618-1940
 • Títol: L'enseignement de la traduction spécialisée. De l'espace-temps de la médiation au modèle IRCA
  Autors: Tolosa Igualada, M.; Gallego Hernández, D.
  Revistes: FORUM. Revue Internationale d'Interprétation et de Traduction / International Journal of Interpretation and Translation
  Volum: 16
  Pàgines: 343 - 364
  Data: 2018
  ISSN: 1598-7647
 • Títol: Proyectos de investigación aplicada en el ámbito universitario europeo como modalidad didáctica de la traducción científica
  Autors: , Bley Loez, C.; Tolosa Igualada, M.
  Revistes: Le Bulletin du CRATIL
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2018
  ISSN: 2263-7591
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Análisis de la práctica de la interpretación judicial en España: el intérprete frente a su papel profesional.
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE GRANADA
  Data: 2006
  ISBN: 84-338-3865-2
 • Títol: Interpretar para la Justicia
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Editorial: Comares
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-9836-701-0
 • Títol: Don de errar. Tras los pasos del traductor errante.
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-8021-861-0
 • Títol: La interpretación: entre didáctica y profesión. Panorama actual y perspectivas de futuro.
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Editorial: Editorial Comares
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-9045-197-7
 • Títol: Manual de traducció català-francès
  Autors: Tolosa Igualada, M.; de Faria Pires, Loïc
  Editorial: EUMO EDITORIAL, SA
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-9766-789-0
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Competence building through new generation resources: The SOS-VICS Website for training interpreters in the field of gender-based violence
  Autors: , Abril Martí, María Isabel; Ortega Herráez, J.M.
  Editorial: Peter Lang AG
  Pàgines: 145 - 178
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Traducción e intrpretación en entornos institucionales: enseñanza y práctica de la profesión desde perspectivas sociales e innovadoras / Translation and Interpreting in Institutional Settings: Training and Practising the Profession from Social and Innovative Perspectives
 • Títol del capítol: Formando a intérpretes en tiempos de COVID: Discord y Moodle para la enseñanzaaprendizaje a distancia de la interpretación simultánea
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Editorial: PETER LANG GROUP AG
  Pàgines: 235 - 266
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Traducción e interpretación en entornos institucionales / Translation and Interpreting in Institutional Settings
 • Títol del capítol: Aproximación a la percepción de la dificultad en interpretación de conferencias por parte de intérpretes en formación
  Autors: Tolosa Igualada, M.; Carratalá-Puertas, I.; El Zawam-Bin, K. O. ; Ghafour Abdul Ghafour, Najwa; Martínez Blasco, Iván; Martinez, P.; Ortega Herráez, J.M.; Sánchez-Ferre, S.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 259 - 281
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21
 • Títol del capítol: Dificultades y oportunidades de la enseñanza-aprendizaje síncrona y asíncrona de la interpretación
  Autors: Tolosa Igualada, M.; Carratalá-Puertas, I.; Martínez Blasco, Iván; , Ghafour, N.; , Martínez Blasco, I.; Martinez, P.; , Omran El Zawan, K.; Ortega Herráez, J.M.; Sánchez-Ferre, S.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 247 - 260
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.Convocatoria 2019-20.

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/110633
 • Títol del capítol: Organising a profession: The role of associations during the adoption of the new law for legal interpreting and translation (LIT) in Spain
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 165 - 188
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Interpreting in Legal and Healthcare Settings: Perspectives on research and training

  DOI: 10.1075/BTL.151
 • Títol del capítol: Benisuleima o Suera Alta (La Plana Baixa)
  Autors: Tolosa Igualada, M.; Catalán Encinas, Enrique
  Editorial: Univeristat d'Alacant
  Pàgines: 81 - 90
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Despoblats moriscos valencians
 • Títol del capítol: Categorising Problems in Court Translation: A Study of Essential Documents Produced in Spanish Criminal Proceedings
  Autors: Ortega Herráez, J.M.; Vigier Moreno, Francisco Javier
  Editorial:
  Pàgines: 89 - 103
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: A Qualitative Approach to Translation Studies: Spotlighting Translation Problems
 • Títol del capítol: La traduction en tant que sésame interculturel. Réflexions autour du travail de Valery Larbaud et Noémie Larthe, traducteurs de Gabriel Miró en français
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Editorial: Classiques Garnier
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: -
 • Títol del capítol: Traduciendo limnología. Un estudio producto-procesual
  Autors: , Iván Martínez Blasco; Tolosa Igualada, M.; Bley-Loez, Carolina
  Editorial: Peter Lang Publishing Group
  Pàgines: 341 - 358
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: La traducción en tiempos de pandemia
 • Títol del capítol: La prestación de servicios sanitarios a pacientes alófonos a través de intérprete: análisis de la evolución de percepciones profesionales a partir de una intervención educativa multidisciplinar
  Autors: Ortega Herráez, J.M.; Foulquie-Rubio, A. I. ; , Abril Martí, María Isabel; , Fernández Pérez, María Magdalena; Pérez Estevan, Elena; Sara Garví; Brown, E. J. ; , Castillo Ortiz, Pedro Jesús; , Iliescu Gheoghiu, C.; Sánchez-Ferre, S.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Pàgines: -
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-2022
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Nursing meets interpreting: Collaborative work between nursing and interpreting students in an interdisciplinary situated training experience
  Autors: Ortega Herráez, J.M.; , Abril Martí, M.I.; Foulquie-Rubio, A. I. ; , Fernández Pérez, María Magdalena
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 10th European Society for Translation Studies Congress
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (NORUEGA)
  Data de celebració: 22/06/2022
 • Títol: Procesos ren la interpretación judicial: día a día del intérprete en los Juzgados
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Simposio Exploring Added Value in Today's Language Service Environments: Creativity, technology Expertise
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 10/12/2021
 • Títol: Panorama diacrónico de la investigación en interpretación judicial en España
  Autors: Ortega Herráez, J.M.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Simposio La investigación en traducción e interpretación judicial. Retos y oportunidades
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/10/2021
 • Títol: ¿Traductor especialista o especialista traductor? Hacia una descripción del comportamiento traductor en formación basada en un análisis producto-proceso
  Autors: Tolosa Igualada, M.; Martínez Blasco, Iván; Bley Loez, Carolina
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: IV & V Congreso Internacional Ciencia y Traducción: ¿Puentes interdisciplinares y transmisión del conocimiento científico
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/01/2021
 • Títol: TERMINOLOGÍA BILINGÜE E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA APLICADAS AL MUNDO REAL: ESTUDIO SOBRE LA IDONEIDAD DE METODOLOGÍAS DOCENTES
  Autors: Tolosa Igualada, M.; , Daniel Gallego Hernández
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: XVIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (REDESINNOVAESTIC 2020)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/06/2020
 • Títol: Comunicación colectiva: Opciones de género más habituales en la traducción humana y automática de profesiones
  Autors: María López Medel; Sánchez-Ferre, S.; Pérez Estevan, Elena
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: II Simposio Internacional de Traducción e Interpretación Especializadas, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Lublin (POLONIA)
  Data de celebració: 22/05/2024
 • Títol: Comunicación colectiva: Estereotipos de género en la traducción de profesiones: traducción humana vs automática
  Autors: María López Medel; Carratalá, L.; Perez-Mateo, M. V. ; Botella, C.; Brown, E. J. ; Gómez, A.; Martínez Motos, R.; Pérez Estevan, Elena; Sánchez-Ferre, S.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: Jornada de igualdad de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante.
  Tipus d'esdeveniment: Interno
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 20/03/2024
 • Títol: Fomentando la capacidad de observación crítica y metacognitiva de intérpretes de conferencia en formación a través de la herramienta "ADIS"
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: V Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior de las Áreas del Conocimiento
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Sevilla (SEVILLA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 27/11/2023
 • Títol: Defining and Classifying Translation Errors from a Product and Process-oriented Perspective
  Autors: Tolosa Igualada, M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Second International Conference in Arabic Language and Applied Linguistics: Opportunities and Aspirations
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Abu Dhabi (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Abu Dabi, Dubai,)
  Data de celebració: 27/09/2023
 • Títol: La cyberpsychologique du traduire
  Autors: Cherrouk, L.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: Congrès de l ACFAS | La formation en traduction à l ère du numérique
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Quebec (CANADÁ)
  Data de celebració: 12/05/2022