Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  QUILES SOLER, MARIA DEL CARMEN

Curriculum breu
QUILES SOLER, MARIA DEL CARMEN

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 2636
Ubicació:

Situació professional actual

Formació acadèmica

 • Curso de Aptitud Pedagógica
  Universidad de Alicante (30/06/2007)
 • Bienestar Social y Desigualdades
  Facultad de CC. Económicas y Empresariales (15/07/2005)
 • Diploma de Estudios Avanzados
  Dpto. de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica. Universidad de Alicante (30/09/2001)
 • Suficiencia Investigadora
  Dpto. de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica. Universidad de Alicante (26/09/2001)
 • Licenciado en Ciencias de la Información (rama de Publicidad y RR.PP)
  Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid (18/02/1999)

Mª Carmen Quiles Soler és professora Titular d'Universitat. Llicenciada en Ciències de la Informació (branca: Publicitat i Relacions Públiques) per la Universitat Complutense de Madrid i doctora per la Universitat d'Alacant, on, exerceix la seua labor docent i investigadora en l'àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat des de l'any 2001.

La seua labor com a investigadora se centra en l'estudi de la comunicació i les addiccions, la comunicació digital, xarxes socials i públics específics, així com la gestió de la comunicació per l'empresa de franquícia i els sistemes i processos de la comunicació empresarial. Ha participat en 8 projectes d'investigació, molts d'ells competitius (I+D+i) tant d'àmbit nacional com regional, produint resultats de manera regular, 17 articles en revistes indexades, 19 capítols de llibre i més de 30 contribucions a congressos tant nacionals com internacionals. En l'actualitat compta amb un sexenni d'investigació viu per la CNEAI. Forma part del grup d'investigació “Envelliment i Comunicació (AgeCOM)”.

La seua experiència docent és àmplia quant a matèries impartides i tipus de programa: llicenciatura, grau i postgrau, i de responsabilitat (és i ha sigut coordinadora de matèries troncals i obligatòries de llicenciatura i grau i assignatures de postgrau oficial). Coordinadora de les Pràctiques en Empreses del Màster en Comunicació i Indústries Creatives des dels seus inicis (2011-2012) fins a l'actualitat i tutora de Pràctiques Externes del grau en Publicitat i RRPP des del curs acadèmic 2013-2014. Compta amb 6 triennis i 3 quinquennis.