Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MONTOYO GUIJARRO, JUAN ANDRES

Curriculum breu
MONTOYO GUIJARRO, JUAN ANDRES

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 2725
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
IU INVESTIGACIO INFORMATICA
Grups:

Formació acadèmica

  • DOCTORADO EN RECONOCIMIENTO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA
    Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (21/06/2002)
  • Doctor Ingeniero en Informática
    Universidad de Alicante (21/06/2002)
  • Licenciado en Informática
    Universidad Politécnica de Valencia (07/12/1990)

A) FORMACION ACADEMICA

Llicenciat en Informatica (1990) per la Universitat Politecnica de València, curse els estudis de Doctorat en el programa “Reconeixement, interpretacion i traduccion automatica del Departament de Llenguatges i Sistemes Informaticos, on defendi la meua tesi doctoral “Desambiguacion lexica mitjançant marques d'especificitat” (2002) sota la direccion del Dr. Manuel Palomar Sanz i Dr. German Rigau Claramunt, en l'ambito de la Tecnologias del Llenguatge Humà (Processament del Llenguatge Natural).

B) ACTIVITAT DOCENT I PROFESSIONAL

Les activitats professionals relacionades amb el camp de la informàtica comencen en 1990 amb la incorporacion a l'entorn laboral immediatament acabada la carrera, on adquirisc experiència docent ja que empece a impartir classes d'informatica en cursos organitzats per l'INEM para personal aturat durant 8 mesos. A continuacion em contracta l'empresa Mecemsa Consultors S.A., durant el període 1991-1997 com a titulat de grau superior per a exercir la funció d'analista-programador d'aplicacions. En aquesta empresa vaig estar treballant durant quasi 7 anys i vaig ser passant per diferents llocs com a analista de sistemes i finalment de director de projectes.

La incorporacion contractual definitiva amb la universitat es produeix en 1992, a traves d'un contracte d'ASSOCIAT A temps parcial. Durant el període 1992-1997 simultanege l'activitat docent amb l'activitat en empreses mitjançant contractes laborals i professionals, permitiendome enriquir la meua activitat laboral gràcies a la preparació academica, i al seu torn, enriquir l'activitat docent, amb l'experiència adquirida en el món empresarial.

En el període 1997-2008 es produeix el meu incorporacien a temps complet amb la Universitat d'Alacant, ocupant una plaça de TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA, i finalment, des de juliol de 2008 fins a l'actualitat amb l'actual plaça de TITULAR D'UNIVERSITAT. Durant aquests anys he impartit docència de primer i segon cicle en les titulacions d'Enginyer en Informatica, asi com en Ingenieria Tecnica en Informatica de Gestion, i actualment en els estudis de Grau en Ingenieria Informatica, amb assignatures relacionades amb l'ambito de la Ingenieria del Programari i les Bases de dades o la Ingenieria del Llenguatge Natural, entre unes altres. Ademas he impartit docència de tercer cicle en el Programa de Doctorat distingit amb esment de qualitat “Aplicacions de la Informatica” del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics en assignatures relacionades amb la Use i Disseny d'Ontologias de Llenguatge Natural i Web. També he impartit docència en el Master de Tecnologias de la Informatica.

He dirigit dotze tesis doctorals en l'ambito de les Tecnologias del Llenguatge Humà, asi com DEAs i altres treballs de Suficiència Investigadora. Tambien diversos projectes fi de carrera i fi de master en tematicas molt relacionades amb les assignatures impartides.

 C) GESTION EDUCATIVA, CIENTIFICA I TECNOLOGICA

Des de la finalizacion de la tesi doctoral he participat en nombroses activitats de gestion academica i cientifica, asi des de 01/09/2005 fins a 22/06/2013 ocupe el lloc de SOTSDIRECTOR de l'Escola Politecnica Superior. Des d'aqueix dia fins a l