Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MESA SANZ, JUAN FRANCISCO

Curriculum breu
MESA SANZ, JUAN FRANCISCO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3786
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
PREHIST.,ARQ.,HªANTIGA,FIL.GR.I FIL.LLA.
Instituts:
IU INVESTIGACIO ARQ. I PATR. HIST.
Grups:

Formació acadèmica

  • Doctor en Filología Clásica.
    Universidad de Zaragoza. (14/09/1994)
  • Grado de Licenciado en Filosofía y Letras.
    Universidad de Zaragoza. (12/09/1991)
  • Licenciado en Filología Clásica.
    Universidad de Zaragoza. (16/08/1989)

Catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat d’Alacant, especialista en lingüística llatina –El deseo y el subjuntivo. Análisis de los actos de habla optativos en la lengua latina (1999)– i la tradició clàssica, amb estudis de caràcter teòric sobre la definició de la disciplina o concrets sobre obres com Curial i Güelfa o autors com Inca Garcilaso, Raúl Zurita o l’empremta clàssica en la construcció del pensament alemany de la primera meitat del segle xx. La seua línia d’investigació principal en l’última dècada es vincula a la lexicografia llatina medieval dins d’ISIC-IVITRA (projectes d’excel·lència Prometeu/2009/042, ISIC/2012/022 i PrometeuII/2014/018), en qualitat d’investigador principal del Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA); aquest grup, inclòs en ISIC-IVITRA, ha sigut reconegut dins de la Xarxa d’Excel·lència Corpus Documentale Latinum Hispaniarum – CODOLHISP (FFI2016-81889-REDT). Ha realitzat la primera traducció de les Saturnals de Macrobi a la llengua castellana (Akal 2009). Així mateix, ha participat en els projectes de museïtzació de la Caesaraugusta romana (museus del Fòrum, les Termes, el Port Fluvial i el Teatre) i és en l’actualitat subdirector del projecte Herois i dames de l’Alcúdia; aquests projectes han derivat en publicacions de caràcter científic i docent –“Grafías y sonidos del sarcófago paleocristiano de Santa Engracia (Zaragoza)”, “Tres nuevos grafitos, dos fragmentos de inscripción y marcas sobre columna localizados en el foro de Caesaraugusta” o l’important “Bronce de La Alcudia”; manuals per a l’aprofitament didàctic dels museus, etc.–.