Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL

Curriculum breu
MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 9336
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
IU INVESTIGACIO INFORMATICA
Grups:

Formació acadèmica

 • DOCTORADO EN RECONOCIMIENTO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA
  Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (08/03/2001)
 • Doctor Ingeniero en Informática
  Universidad de Alicante (08/03/2001)
 • Ingeniería Técnica Informática
  Universitat d'Alacant (11/09/1995)
 • Ingeniería Informática
  Universitat d'Alacant (21/10/1994)

La meua activitat docent i investigadora s’inicia l’any 1995 a la Universitat, al grup d’investigació en Processament del Llenguatge i Sistemes d’Informació, que dirigeix el doctor Manuel Palomar Sanz i al qual pertany. En aquell moment vaig començar un primer treball d’investigació centrat en la resolució de fenòmens lingüístics que em va permetre obtenir la meua suficiència investigadora. Aquest treball inicial va donar origen a la línia d’investigació sobre la resolució del fenomen lingüístic de l’anàfora en sistemes de diàlegs, que va fructificar amb la presentació de la tesi doctoral el 2001. Des d’aleshores he dirigit alguns treballs d’investigació derivats de la tesi anterior, relacionats amb la resolució i la normalització d’expressions temporals en sistemes de pregunta-resposta; així, els meus interessos d’investigació se centren en la recuperació i l’extracció d’informació, la mineria de textos i la mineria d’opinions, temes que investigue en els últims anys i sobre els quals he dirigit les últimes tesis. Fruit d’aquesta activitat, destaca la meua participació en 65 publicacions incloses en el Web of Science Core Collection, de les quals 42 són en revistes d’alt impacte, indexades en JCR o amb criteris de qualitat equivalents, i la resta són actes de congressos d’alt interès científic. En total són 88 ponències en congressos internacionals de prestigi en l’àmbit del processament del llenguatge natural i 7 conferències convidades en fòrums de rellevància. També sobre aquestes temàtiques he participat com a investigador en 36 projectes d’investigació (9 com a IP) finançats amb fons públics europeus (4), nacionals (17) i autonòmics (15), i 8 contractes d’investigació amb entitats privades (4 com a IP). He rebut en 32 ocasions ajudes pel compliment d’objectius d’investigació (9 com a IP) i altres accions d’R+D. En l’apartat de transferència tecnològica, he contribuït com a autor de 14 desenvolupaments que han sigut inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual com a registre de programari, i que han pogut ser transferits mitjançant llicència d’explotació a entitats privades; la resta està a disposició de la comunitat investigadora. Així mateix, destaca la realització de dues estades en centres d’investigació internacionals, la primera de tres mesos en l’Istituto Trentino de Cultura a Trento (Itàlia), finançada pel Ministeri d’Educació i Ciència, i la segona en la University of Wolverhampton (Regne Unit), de dues setmanes, finançada pel Ministeri de Presidència.  He contribuït com a revisor de manuscrits per a revistes de prestigi indexades en JCR, així com a l’organització de congressos i altres esdeveniments científics, 12 vegades com a part del comitè organitzador (3 com a president) i fins a 35 vegades en comitè científic (2 com a president).