Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MARTINEZ ALMIRA, MARIA MAGDALENA

Curriculum breu
MARTINEZ ALMIRA, MARIA MAGDALENA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3311
Ubicació:

Situació professional actual

Formació acadèmica

 • Máster Oficial en Traducción Institucional
  Universidad de Alicante-Universidad de Valencia-Universidad Jaume I (14/05/2008)
 • Diploma Estudios Avanzados
  Universidad de Alicante (15/12/2006)
 • Licenciatura en Derecho
  Universidad de Murcia (31/12/1997)
 • Doctorado en Derecho
  Universidad de Alicante (03/02/1995)
 • Master (Derecho)
  Universidad de Alicante (12/03/1990)
 • Licenciatura en Historia y Geografía
  Universidad de Alicante (31/12/1986)

María Magdalena Martínez Almira és Catedràtica d'Història del Dret Español en la Facultat de Dret d'Alacant (2012). Llicenciada en Dret -Universitat de Múrcia (1997), Llicenciada en Filosofia i Lletres - Universitat d'Alacant (1986), doctora en Dret (1995), Master en Estudis Euro-Àrabs (1990), Master en Traducció Institucional Inglés (2008), doctora en Història (2016). Becària del Pla Nacional de Formació de Personal Investigador (1993-1997). Professora Ajudant en la Facultat de Dret (1998-2000). Titular d'Història del Dret (2000-2012). En l'actualitat membre d'institucions internacionals: la Comissió Internacional per a la Història de les institucions representatives i parlamentàries, de l'Institut Internacional d'Història del Dret Indiano, de la Societé d'Histoire du Droit (DHS), de l'Associació Espanyola
de Medievalistas (AEM), de la Societat Espanyola d'Estudis Àrabs (SEEA), de l'Istituto per l'Oriente (Roma) i Asambleísta Numerària de l'Assemblea Amistosa Literària. Les recerques desenvolupades s'han beneficiat d'ajudes públiques rebudes des de diferents organismes: de la Comunitat d'Universitats del Mediterrani (Bari), de l'Institut Bourguiba (Tunísia), i de la Università de Perugia; i gràcies, també, a les ajudes rebudes per a estades en la Biblioteca Bodleian d'Oxford, i en la Biblioteca Nacional de París. Ha sigut professora visitant en la Universitat de Zacatecas (Mèxic), en 1999 (Programa EAl); professora convidada en l'Islamic Legal Studies Program de la Universitat d'Harvard (2007) i professora visitant en el Curs Sharia en internet de la Universitat Menéndez Pelayo (2010); Visiting Professor en la Universitat la Tor Vergata de Roma (2011, 2014, 2017). Participa des de 1997 en successius projectes de recerca (I + D i R+D+i), de la Generalitat Valenciana (“Administració Municipal Real i en el Regne de València Durant L'Època medieval foral (GVBES1502396) (1997-1999)”); o nacional, como en el actual Projecte R+D+I: L'Estat secular i les polítiques de coexistència (2016-). DER2016-79293-P Investigador principal: Rosa María Martínez de Codes; el titulat Parlaments i Ciutats en la Corona d'Aragó (SEJ2006-10071 /JURI 2003-2006-/ JURI 2007-2009), Institucions juridiques Valencianes (2008-2009) (VIGROB190), o el Projecte Parlaments i Ciutats en la Corona d'Aragó, en la cruïlla de la crisi de l'Antic Règim (DER 2.01209.193-JURI); i en grups de recerca, destacant el titulat Estudis Àrabs i Islàmics Sharq al-Andalus (SAA) (2011-2016). Directora del Simposi Internacional sobre Món islàmic, Drets Humans i Ciutadania nova enfront de la globalització: els Musulmans a la Comunitat Valenciana (AORG/2007/038).
Vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Dret-UA (2004-2006), Secretària del Departament de Ciències Històric-Jurídiques (2007-2009 i 2011-2013), Vicedirectora del Master en Immigració, Nacionalitat, Interculturalitat i Relacions Internacionals de Família (2007-2009), Secretària de l'Institut Internacional d'Història del Dret Indiano (2012-) i directora del Departament de Ciències Històric Jur&am