Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MARTIN PASCUAL, LLUCIA

Curriculum breu
MARTIN PASCUAL, LLUCIA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3908
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
I. INTERUNIVERSITARI FILOLOGIA VALENCIAN
Grups:

Formació acadèmica

 • Filologia Catalana. Premi extraordinari
  Universitat d`Alacant (30/09/1998)
 • Doctora en Filologia Catalana
  Universidad de Alicante (12/12/1994)
 • Filosofia i Lletres. Filologia Hispànica. Orientació Filologia Valenciana
  Facultat Filosofia i Lletres (15/09/1988)
 • Licenciatura en Filosofía y Letras. Sección Filología Hispánica. Orientación Filología Valenciana
  Universitat d'Alacant (01/01/1987)

            Llúcia Martín Pascual es Catedràtica de Universidad del Departament de Filologia Catalana des de l'any 2018, on imparteix la seua docència en literatura catalana medieval i la relació amb les literatures europees medievals. Llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció Filologia Hispànica, Orientació Filologia Valenciana per la Universitat d'Alacant (1987) i  Doctora en Filologia Catalana per la mateixa Universitat (1994), amb la tesi La tradició animalística en la literatura catalana medieval i els seus antecedents que va obtenir el Premi extraordinari de Doctorat.

            Entre les línies d'investigació destaquen els diferents aspectes de la Literatura catalana medieval, la Bibliografia clasificada i comentada de la literatura catalana medieval, la Lexicografía catalana medieval (corpora d'autors valencians), i també l'edició digital i recursos electrònics. Forma part del grup d'investigació consolidat de la Universitat d'Alacant: Literatura Catalana Medieval. També ha estat Directora de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)

            Les seues publicacions se centren en estudis sobre els bestiaris catalans, tema que ha donat a conéixer en revistes i trobades internacionals com ara les que celebra la International Reynard Society de la qual és membre actiu des de 2007 i ha organitzat un dels col·loquis l'any 2013 en la Universitat d'Alacant. A més, ha publicat diferents treballs sobre autors medievals (Ramon Llull, Eiximenis, Ausiàs March, Jaume Roig, Jaume Gassull), així com també estudis sobre la lírica medieval (lèxic de les poesies d'Ausiàs March), autors de la segona meitat del segle XV i la literatura sapiencial.

            Ha participat en diferents projectes d'investigació des de 1995 adscrits a la Universitat d'Alacant i a la Universidad de Barcelona. Frut del treball en aquests projectes és el Diccionari de les poesies d'Ausiàs March o la base de datos Biblicame: Bibliografía de la literatura catalana medieval. Ha dirigit o col·laborat, en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, publicacions en format electrònic sobre autors i obres que formen part del patrimoni literari medieval en llengua catalana:  Ramón Llull, Ausiàs March, Roís de Corella; Tirant lo Blanc, portals temàtics sobre historiografia medieval; autors contemporanis, entre altres.

            Actualment es investigadora principal del projecte Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March finançat pel Ministerio de Ciència i Innovació.