Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MARTIN GULLON, IGNACIO

Curriculum breu
MARTIN GULLON, IGNACIO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 2323
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
ENGINYERIA QUIMICA
Instituts:
IU ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUIMICS
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • Ingeniería Química
    Universidad de Alicante (01/01/1995)
  • Ciencias Químicas
    Universidad de Alicante (01/01/1989)

Catedràtic d'Universitat des de 2012, en l'àrea de coneixement d'Enginyeria Químca. Anteriorment, Professor Titular d'Universitat des de 2000.

Va realitzar la tesi doctoral en 1995 en la Universitat d'Alacant, en un desenvolupament a nivell de planta pilot de jaç fluidizado per a la producció de carbons activats. Posteriorment va realitzar dues estades postdoctorales. Una primera d'un any en 1996 en la Universitat de Kentucky - Center for Applied Energy Research, sota la supervisió de Prof. Frank Derbyshire, i una segona en 1997 en el Departament de R+D+i de la compañia NORIT NV (Amersfoort, Holanda), capdavantera en producció de carbons activats.

De tornada en la Universitat en 1999, va col·laborar en projectes de recerca publicos i privats de processos tèrmics i valorització de residus orgànics, incloent impacte ambiental. Posteriorment, va iniciar una línia de producció de nanomateriales de carboni (nanotubos i porteriormente grafeno) i les seues aplicacions, on ha liderat projectes de finançament autonòmic, nacional, europea, i participat en projectes i consorcis industrials. Finalment, fruit del know-how adquirit en grafeno i les seues aplicacions en el si de matrius polimèriques, ha creat en 2015 conjuntament amb doctors formats en el grup (i altres professionals) l'EBT Applynano Solutions SL.

Els seus interessos docents estan en matèries relacionades amb processos i termodinàmica energètica i en ciència de materials.

Ha escrit més de 60 publicacions en journals científics d'alt impacte, i 2 capítols de llibre. Ha dirigit 8 tesis doctorals, d'elles 7 en l'àrea de nanomateriales de carboni i les seues aplicacions. Ha realitzat dues estades de recerca més a EUA, dues en la Universitat de Kentucky (2005) i l'última de 4 mesos en Penn State University, en 2011.