Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER

Curriculum breu
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 9734
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
Dep.:
PREHIST.,ARQ.,HªANTIGA,FIL.GR.I FIL.LLA.
Instituts:
IU INVESTIGACIO ARQ. I PATR. HIST.
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • DOCTOR EN HISTORIA
    UNIVERSIDAD DE ALICANTE (01/11/1997)

Professor Titular d'Universitat en el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant des de 2009. Doctor en Història per la mateixa universitat des de 1997. Ha sigut Vicedegà de Qualitat i Innovació Educativa de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA entre 2009 i 2013; secretari de l'Institut Universitari de Recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant -INAPH- de 2015 a 2019 i, actualment des del mes d'abril de 2019, Director del citat institut.

És autor de més de 150 publicacions científiques entre articles científics, llibres, capítols de llibres i participacions en congressos i jornades, centrades, en la seua major part, en el sorgiment de les societats classistes durant la Prehistòria recent en l'àmbit de l'Est i Sud-est de la península Ibèrica, així com en l'estudi de les primeres societats agrícoles en el mateix àmbit geogràfic. Bona part d'aquestes publicacions han sigut realitzades en el marc de diferents projectes de recerca obtinguts en convocatòries públiques o projectes privats. En l'actualitat és Investigador principal del projecte HAR2016-76586-P “Espais socials i espais frontera durant el Calcolític i l'Edat del Bronze en el Llevant de la península Ibèrica”.  També és col·laborador de diverses revistes científiques nacionals i internacionals en l'avaluació d'articles científics pel sistema de parells cecs i avaluador de projectes de recerca de la CNEAI.

D'altra banda, també s'ha dedicat a la Gestió del Patrimoni local en tots els seus vessants (catalogació, recerca, difusió i divulgació), havent exercit el càrrec de director en dos museus locals d'Arqueologia i a la docència, sent professor responsable de diverses assignatures de grau en Història, Humanitats i Turisme i en els màsters d'Arqueologia professional i Gestió del Patrimoni i Història del món Mediterrani i les seues regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana, tots dos de la UA. També ha dirigit més d'una trentena de Tesi de Llicenciatura, DEA, Treballs Fi de Grau, Treballs Fi de Màster i una Tesi Doctoral. En l'actualitat, dirigeix un total de 6 tesi doctoral en vies de finalització.També ha participat en el projecte “Formador de formadors en Arqueologia” de la Universitat d'Alacant per al desenvolupament de la disciplina arqueològica en el Col·legi Universitari Sant Gerónimo de l'Havana (Cuba).