Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS

Curriculum breu
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3955
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A(LOU)
Dep.:
Instituts:
Sense dades.
Grups:

Formació acadèmica

 • MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D`EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL) I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, D`IDIOMES I ESPORTIUS
  Facultad de Educación, Universidad de Alicante (22/07/2011)
 • DOCT. BIOTECNOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD (BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA)
  Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (27/07/2006)
 • DOCTOR EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA (PREMIO EXTRAORDINARIO Y MENCION DE CALIDAD)
  UNIVERSIDAD DE ALICANTE (27/07/2006)
 • LICENCIADO EN BIOLOGÍA. ESPECIALIDAD EN BIOTECNOLOGÍA.
  UNIVERSIDAD DE ALICANTE (22/11/1999)

Llicenciat en Biologia per la Universitat d'Alacant amb l'especialitat en Biotecnologia (1999). Realització dels cursos de doctorat en el Programa Biotecnologia en Ciències de la Salut (Biotecnologia i Biomedicina), distingit amb l'esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència des del curs acadèmic 2003/04. Doctor per la Universitat d'Alacant després de la defensa de la Tesi Doctoral titulada “Influencia dels factors ambientals i socioculturals en la qualitat seminal de la població jove de la Universitat d'Alacant”, amb la qualificació d'Excel·lent cum laude per unanimitat (2006). Premi extraordinari de Doctorat (2008). Master Universitari en Educació (2011).

Àmplia experiència docent en l'àrea de coneixement de biologia cel·lular, on ha impartit des de l'any 2002 docència en diferents assignatures en la llicenciatura i grau en biologia, la diplomatura i grau en infermeria, i la diplomatura i grau en Nutrició Humana i Dietètica. Així mateix ha impartit docència en postgrau, entre els quals destaquen el programa oficial de postgrau (master i doctorat) en biotecnologia i biomedicina, programa de doctorat en Antropologia Biològica i de la salut, master en biologia clínica i experimental de la reproducció, curs d'especialista universitari en anàlisis clíniques, curs d'especialista universitari en immunologia, curs de biologia de la reproducció i del desenvolupament, i master en Medicina Reproductiva entre uns altres.

Ha participat en projectes de recerca finançats per administracions públiques i privades, presentant més de 50 comunicacions científiques en congressos d'àmbit nacional i internacional, en recerca aplicada i bàsica en biologia de la reproducció, biologia cel·lular i histologia, així com en docència i innovació educativa. És autor de més de 10 de publicacions de recerca en revistes científiques, destacant algunes publicacions en el primer terç dels llistats del JCR. Posseeix àmplia experiència en diferents tècniques de laboratori i en el maneig d'equips instrumentals. Ha sigut Investigador en una empresa privada de Biotecnologia aplicada als cultius vegetals. Ha realitzat dues estades Postdoctorales, finançades en convocatòries públiques competitives, en la Universitat d'Oxford en el Regne Unit.

Ha exercit càrrecs de gestió acadèmica, com a Secretari del Departament de Biotecnologia, així com en la coordinació d'estudis de postgrau. Ha sigut membre en les comissions de llicenciatura i de Grau en Biologia, on actualment exerceix el càrrec de coordinador del primer semestre del quart curs.