Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  GARCIA ANDREU, HUGO

Curriculum breu
GARCIA ANDREU, HUGO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 9772
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A(LOU)
Dep.:
Instituts:
IU INVESTIGACIONS TURISTIQUES
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • Doctor en Sociología
    Universidad de Alicante (29/02/2008)
  • Licenciado/a en Sociología
    Universidad de Alicante (27/07/2001)

La meua trajectòria científica es desenvolupa al llarg de 15 anys en el marc de projectes finançats en convocatòries competitives de R+D que a més són desenvolupats de forma conjunta amb altres universitats tant nacionals com a internacionals. Aquesta intensa activitat científica tant en l'àmbit nacional com en l'internacional i la seua necessària coordinació amb altres equips de recerca m'ha proporcionat una àmplia experiència en la pràctica científica i concretament en el desenvolupament i execució del treball de camp. Un indicador que aquests projectes de recerca han produït coneixement científic rellevant i de qualitat és que els resultats han sigut publicats en revistes d'alt impacte internacional (JCR i SCOPUS).
Així mateix, els assoliments tècnics derivats de la intensa pràctica científica han possibilitat desenvolupar accions d'assessoria tècnica a empreses i administracions públiques.
Una línia de recerca central en la meua trajectòria científica és l'anàlisi dels impactes socials derivats de l'activitat turística. Aquesta línia de recerca s'inicia en paral·lel en la meua tesi doctoral i en els primers projectes de recerca en els quals participe. En aqueix moment investigue sobre la possibilitat d'aplicar metodologies innovadores a l'avaluació d'impactes, concretament la Metodologia de Xarxes Causals. Tot el bagatge acumulat durant aqueixos anys és utilitzat, en anys posteriors, per a l'avaluació de les transformacions produïdes pel turisme en regions de Sud-amèrica. En primer lloc, en el marc d'un projecte de R+D, analitze el canvi social i les tensions provocades per l'arribada del turisme de masses a la costa nord-est brasilera (Pipa, Natal), les estratègies de resistència que es plantegen en algunes comunitats i les conseqüències de l'aposta per un producte turístic alternatiu al turisme de masses modern com és el turisme comunitari (Prainha do Cante Verd, Ceará). En segon lloc, mitjançant la connexió amb professorat de la Universitat de la Frontera (Xile), ampliem l'anàlisi del turisme comunitari a projectes amb un marcat caràcter ètnic (comunitat Mapuche de Llaguepulli, Araucanía, Xile). En l'actualitat investigue sobre les resistències i impulsos a la difusió d'innovacions en turisme amb especial atenció als frens i impulsos al turisme accessible en la Costa Blanca. Els resultats de les recerques els tralado a la meua pràctica docent en el Grau en Turisme, en el Màster Universitari en Adreça i Planificació del Turisme i en el doctorat en Turisme de la UA.