Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  FONT MONTESINOS, RAFAEL

Curriculum breu
FONT MONTESINOS, RAFAEL

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3546
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Dep.:
ENGINYERIA QUIMICA
Instituts:
IU AIGUA I CIENCIES AMBIENTALS
IU ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUIMICS
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • Ciencias Químicas
    Universidad de Valencia (04/01/1978)
  • Licenciado en Ciencias Químicas
    Universidad de Valencia (30/11/1971)

Catedràtic d'Universitat en la Universitat d'Alacant. És Llicenciat i Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de València. Ha impartit docència pràcticament en la totalitat de les disciplines d'Enginyeria Química, en estudis de Llicenciatura de Ciències Químiques, Enginyer Químic (Grau i Màster) i en Programes de Doctorat i altres Màsters.   Dins d'aquestes assignatures, estan les relacionades amb l'Enginyeria de Reactor Químic i Enginyeria Bioquímica.

-El seu principal tema de recerca actualment és la Pirólisis i combustió de residus orgánicos.ha publicat més de 175 de treballs de recerca en revistes indexades, dirigit 18 tesis doctorals, presentat més de 135 comunicacions a Congressos, ha participat/dirigit més 70 projectes I +D,  i disposa de 5 patents, una d'elles en explotació. Disposa de l'Indice H: 39.  

S'han estudiat la pirólisis i/o combustió de pela d'ametla, cel·lulosa, lignina, polietilè, poliuretans, PET, llots, pneumàtics, farines cárnicas, residus sòlids urbans, residus de vehicles, matalassos de poliuretà, residus de mobles, etc. havent aprofundit en els aspectes cinètics de la descomposició primària i el craqueo dels alquitrans, i en la determinació dels rendiments dels productes majoritaris formats (òxids de carboni, hidrocarburs, volàtils i semivolátiles) i especialment en possibles productes tòxics que es poden formar, com els PAHs (hidrocarburs poliaromáticos), els PCDD/Fs- PBDD(poli clor-brom dibenzodioxinas/furanos), els PCBs (policlorobifenilos) i els precursors policlorobencenos, polibromobencenos, policlorofenoles i polibromofenoles. L'objectiu d'aquests estudis ha sigut el determinar la possibilitat d'obtenir productes químics i/o energia d'aquests residus, analitzant la formació de contaminants.

-Altres temes de recerca dins de l'Enginyeria Química- Química Industrial són: Caracterització de la perillositat de residus (metalls i contaminants orgànics), Compostatge de llots de depuradora amb determinació de PCDD/Fs , Separació sòlid-fluid (disseny ingenieril de sedimentadores i filtres de coca), Determinació de compostos trazadores de l'olor en abocadors (sulfur d'hidrogene, amoníac, compostos orgànics), Obtenció de briquetas de combustió a partir de pela d'ametla, matalassos de poliuretà i residus de mobles, Eliminació de metalls pesats i aigua en olis residuals, Assecat de llots. S'ha participat en projectes d'obtenció de carbó actiu en un reactor multietapas de  "fluidized bed" i en anàlisi de la radiació tèrmica.