Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Física Aplicada

Dades de contacte

  • adreça electrònica dfapl@ua.es
  • telèfon +34 965903540
  • fax +34 965909726

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal