Fitxa personal

Foto

Maria Angeles Diaz Garcia

Dades personals

  • adreça electrònica maria.diaz@ua.es
  • telèfon +34 965903543
  • fax +34 965909726

Dades generals

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Desa les dades en vCard