Fitxa de la unitat organitzativa

Laborat. Expresion Grafica (Fotografia)

Dades de contacte

  • telèfon +34 965903540
  • fax +34 965909726
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya