Fitxa personal

Foto

Miguel Angel Pardo Picazo

Dades personals

  • adreça electrònica mpardo@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 2472

Dades generals

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Altres referències en el directori de la UA

Desa les dades en vCard