Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Enginyeria Civil

Dades de contacte

  • adreça electrònica dic@ua.es
  • telèfon +34 965903707
  • fax +34 965903678

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal