Logo UA
Preinscripcions
  Oferta d'estudis amb preinscripció oberta

Preinscripcions

La preinscripció dels estudis de grau en les universitats públiques valencianes es gestiona a través d'un procés centralitzat dependent de la Generalitat Valenciana.
Títols oficials que tenen el reconeixement de l'Estat. Aquests estudis són sotmesos a un complet procés d'avaluació que en garanteix la qualitat i que permet incloure'ls en el RUCT. Permeten accedir a estudis de doctorat.
Estudis de tercer cicle conduents a la realització de la tesi doctoral, regulats pel RD 99/2011.
Els títols propis de grau són ensenyaments oferits i certificats per la UA per a atendre necessitats socials i formatives i no condueixen a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial.
El Curs d'Especialització és un ensenyament propi, entre 1 i 19 crèdits ECTS, destinada al perfeccionament i actualització de coneixements de l'alumnat i professorat així com d'altres persones interessades. Es podran considerar activitats com congressos, seminaris, jornades i fòrums. L'equivalència en crèdits serà entre 0,25 i 1 crèdit ECTS.
Cursos de llengua, proves de nivell i capacitació docent en llengües.
Cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UA per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.