Doctorado en Ciencias de la Salud (2022-23)

Codi:
 E013

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 270
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Web del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut

Comissió Acadèmica

 Coordinadora: María Flores Vizcaya Moreno

 Secretari: José Verdú Soriano

Comissió de Qualitat

Coordinadora: Miriam Sánchez San Segundo

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències de la Salut

facu.salut@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com finançar un projecte d'investigació?
 • ACTIVITAT 2: Seminari J (projectes de tesis).
 • ACTIVITAT 3: Mobilitat (Únicament per als quals sol·liciten Doctorat Internacional).

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com es fa un Doctorat en ciències de la salut en altres països?
 • ACTIVITAT 2: SRevisions sistemàtiques de la literatura cientifica i meta-anàlisi.
 • ACTIVITAT 3: Com redactar articles científics.
 • ACTIVITAT 4: Anàlisi quantitativa d'informació a través del SPSS.
 • ACTIVITAT 5: Anàlisi qualitativa de la informació amb ordinador.
 • ACTIVITAT 6: Mobilitat
 • ACTIVITAT 7: Heurística, organització documental i arxius rellevants per a la història de la infermeria.
 • ACTIVITAT 8: Recerca qualitativa en salut pública: enfocaments per a l'anàlisi i aplicació pràctica.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultad de Ciències de la Salut

 

Línies d'investigació

Equips i línies

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Anàlisi química aplicada a les ciències dels aliments.
 2. Identificació i quantificació de biomarcadors químics i immunològics potencials de salut/malaltia.
 3. Aplicacions clíniques de l'efecte inmunomodulador de cèl·lules mare mesenquimales aïllades de lipoaspirados humans (ASCs).
 4. Biopatologia.
 5. Infermeria clínica.
 6. Medicina reproductiva.
 7. Neurobiologia i neurotecnologia.
 8. Seguretat del pacient.
 9. Salut, funcionament i discapacitat.
 10. Efectivitat i variabilitat de la pràctica clínica.
 11. Qualitat de vida i avaluació de resultats.
 12. Salut mental.
 13. Història de la Infermeria.
 14. Antropologia dels cuidats.
 15. Pedagogia de les cures.
 16. Història i comunicació de la ciència.
 17. Infermeria i salut comunitària.
 18. Alimentació, entorn i salut.
 19. Vacunologia.
 20. Gestió de la qualitat i serveis sanitaris.
 21. Població i salut: estadístiques sanitàries, anàlisi de la mortalitat, immigració, etnicitat i envelliment.
 22. Prevenció i tractament de ferides: epidemiologia, atenció integral i organització de l'assistència sanitària.
 23. Desigualtats en salut segons: classe social, gènere i ètnia.
 24. Immigració i salut.
 25. Salut laboral.
 26. Planificació, polítiques i promoció i comunicació de la salut.
 27. Violència de gènere.
 28. Inclusió social a través de la simplificació automàtica de text.
 29. Sistemes d'ajuda a la decisió en salut.
 30. Alimentació i nutrició clínica.
 31. Urgències i emergències hospitalàries i extra hospitalàries.
 32. Informàtica mèdica.
 33. Telemedicina.
 34. Especialitats mèdic-quirúrgiques.
 35. Cuidats en l'àmbit familiar des de la perspectiva qualitativa.
 36. Psicologia aplicada a la salut i comportament humà.
 37. Envelliment actiu i salut.
 38. Comportament alimentari, dieta mediterrània, gastronomia, salut i benestar psicològic.
 39. Acceptabilitat de les tecnologies per a promoure la independència en les activitats de la vida diària.
 40. Estudi sobre parentalitat.
 41. Alimentació en el cicle vital.
 42. Perspectiva i anàlisi de gènere en ciències de la salut.
 43. Salut global.
 44. Infermeria i cures, matern infantil: Creixement i metabolisme infanto juvenil.
 45. Cronicitat i envelliment.
 46. Innovació i millora en cures de salut.
 47. Biologia i salut reproductiva.
 48. Optimització de tècniques de reproducció assistida.
 49. Biologia humana
 50. Bases genètiques de la infertilitat.
 51. Models de predicció en biologia del desenvolupament.
 52. Nutrició pública.

Inici


EQUIPS I LÍNIES

Equip 1: Anàlisi d'aliments i biomarcadors de salut

Línies: 1, 2, 3

Integrants:

Juan Mora Pastor

José Miguel Sempere Ortells

Alfonso Jiménez Migallón

Magdalena García Irles

Luis Gras Garcia

Rosa María Martínez Espinosa

María Soledad Prats Moya

José Luis Todolí Torró

Mª del Carmen Garrigós Selva

Guillermo Grindlay Lledó

Ana Beltrán Sanahuja

Pascual Martínez Peinado

Inici

Equip 2: Biopatologia, biomedicina, enfermeria clínica i seguretat del pacient

Línies: 4, 5, 6, 7, 8, 34

Integrants:

Mª Flores Vizcaya Moreno

Rosa Mª Pérez Cañaveras

José Luis Girela López


Equip 3: Qualitat de vida, estat funcional, efectivitat de les cures i psicologia de la salut

Línies: 9, 10, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Integrants:

Julio Cabrero García

Miguel Richart Martínez

Antonio Oliver Roig

Mª Josefa Cabañero Martínez

Natalia Albaladejo Blázquez

Ana Mª Santos Ruiz

Carmen de la Cuesta Benjumea

Rosario I. Ferrer Cascales

Nicolás Ruiz Robledillo

Miriam Sánchez San Segundo

Manuel Fernández Alcántara

Mª Dolores Fernández Pascual

Mª Isabel Sospedra López

José Miguel Martínez Sanz

Sofía García Sanjuan

Ana Zaragoza Martí

Inici

Equip 4: Enfermeria i cultura de les cures

Línies: 13, 14, 15

Integrants:

José Siles González

Antonio C. García Martínez

Mª del Carmen Solano Ruiz

Ana Lucía Noreña Peña

Manuel Amezcua Martínez

 

Equip 5: Salut comunitària i història de la Ciència

Línies: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Integrants:

Josep Bernabeu Mestre

Joan Andreu Nolasco Bonmatí

José Verdu Soriano

Antonio García Belmar

Mª Eugenia Galiana Sánchez

Mª Loreto Maciá Soler

José Ramón Martínez Riera

Joaquín Moncho Vasallo

Mª Isabel Orts Cortés

José Vicente Tuells Hernández

Francisco Javier Sanz Valero

Eva María Trescastro López

Pamela Eliana Pereyra Zamora

Pablo Caballero Pérez

Inici

Equip 6: Salut pública

Línies: 23, 24, 52, 25, 26, 27, 42, 43,

Integrants:

Carlos Álvarez-Dardet Díaz

Elena Mª Ronda Pérez

María Teresa Ruiz Cantero

María del Mar Seguí Crespo

Daniel la Parra Casado

Mª del Carmen Vives Cases

Diana Mª Gil González

María del Rocío Ortiz Moncada

Mª del Carmen Davó Blanes

Natalia Papí Gálvez

Raúl Ruiz Callado

Ángela Sanjuán Quiles

Jorge Marcos Marcos

Panmela Soares

Daniel Giménez Monzó

Inici

Equip 7: Tecnologies de la informació aplicades a la salut

Línies: 28, 29, 32, 33,

Integrants:

Juan Andrés Montoyo Guijarro

Daniel Ruiz Fernández

Paloma Moreda Pozo

Rafael Muñoz Guillena

Antonio Soriano Payá

Francisco Flórez Revuelta

María Teresa Romá Ferri

 

Equip 8: Enfermeria, medicina i nutrició clínica

Línies: 30, 31, 44, 45, 46

Integrants:

 

Mª Mercedes Rizo Baeza

Manuel Lillo Crespo


Equip 9. Ciències biomèdiques experimentals: biologia, reproducció i desenvolupament

Línies: 47, 48, 49, 50, 51

Integrants:

María José Gómez Torres

Manuel Avilés Sánchez

Alejandro Romero Rameta

Irene Velasco Ruiz

Julia Moltó Berenguer

Yolanda Segovia Huertas

Inici

 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol