Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Laboratori d'Investigació en Visió Mòbil (MVRLab)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 1248

Memòries

Memòria anual
 • Visió artificial i reconeixement de patrons
 • Visió en dispositius mòbils, incrustats i autònoms
 • Aplicacions multimèdia en mòbils
 • Anàlisi de vídeo
 • Anàlisi d'imatges i dades biomèdiques. Bioinformática
 • "Network Science" incloent-hi l'anàlisi de xarxes dinàmiques de mòbils
 • Teories de la visió, reconeixement de patrons i sistemes complexos: teoria de la informació, teoria espectral i metodologies afins i complementàries

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Entre els resultats del laboratori, destaquem el desenvolupament d'aplicacions mòbils basades en visió artificial dirigides a ajudar a persones amb dificultats visuals:

Navilens (https://www.navilens.com): Es tracta d'un sistema de senyalística orientat a persones amb discapacitat visual. Es basa en un nou tipus de codi BIDI (ddTags) desenvolupat pel laboratori junt amb l'empresa Neosistec, que pot ser llegit de manera senzilla mitjançant la càmera del nostre dispositiu mòbil, a llarga distància i sense necessitat d'enfocar la càmera cap a l'etiqueta. L'aplicació permet descarregar un conjunt d'etiquetes "blanques" (personalitzables per l'usuari), per a etiquetar el nostre propi entorn o objectes. Aquest sistema es troba desplegat en diferents àmbits, com per exemple en les línies de bus i metre de la xarxa de Transport Metropolità de Barcelona (TMB), autobusos de Vectalia a Alacant, Tramvia de Múrcia, Teatre del Museu Romà de Cartagena, i en l'edifici de Ciències Socials de la Universitat d'Alacant.

Supervision for Cardboard (http://supervisioncardboard.com): Permet convertir el nostre telèfon intel·ligent i un dispositiu de realitat de baix cost (de tipus Google Cardboard) en unes ulleres electròniques. Amb aquesta aplicació podrem utilitzar el dispositiu tant a manera de lupa, com també modificar el color i altres propietats de la imatge per a poder realitzar determinades tasques, com per exemple la lectura, de forma més confortable. 

 

 

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Reconocimiento Estructural de Patrones con Teoría de la Información
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Sistema basado en visión móvil para el guiado de discapacitados visuales en aeropuertos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2016
  Data de finalització: 31/12/2018
 • Denominació del projecte: Reconocimiento de Objetos con Dispositivos Móviles para Discapacitados Visuales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2013
  Data de finalització: 31/12/2015
 • Denominació del projecte: Desarrollo de la aplicación 'VisualTags'
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION VODAFONE ESPAñA
  Data d'inici: 19/07/2017
  Data de finalització: 18/07/2021
 • Denominació del projecte: Detección de obstáculos aéreos para invidentes
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION VODAFONE ESPAñA
  Data d'inici: 27/07/2013
  Data de finalització: 26/07/2017
 • Denominació del projecte: Diseño y planteamiento de aplicación digital de una dieta saludable y sostenible
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/02/2024
  Data de finalització: 31/01/2025
 • Denominació del projecte: Rewiring de Grafos Unificado y Escalable para Grandes Redes
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2027
 • Denominació del projecte: Laboratorio de Investigación en Visión Móvil (MVRLab) - VIGROB-266
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2023
 • Denominació del projecte: Laboratorio de Investigación en Visión Móvil (MVRLab) - VIGROB-266
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2023
 • Denominació del projecte: Robótica y Visión Tridimensional (RoViT) - VIGROB-265
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2023

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Dirichlet densifier bounds: Densifying beyond the spectral gap constraint
  Autors: Curado, Manuel; Lozano, M.A.; Escolano, F.; , Hancock, E.R.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 125
  Pàgines: 425 - 431
  Data: 2019
  ISSN: 0167-8655
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2019.06.001
 • Títol: Graph Similarity through Entropic Manifold Alignment
  Autors: Escolano, F.; , Hancock, E.R.; Lozano, M.A.; , Curado, M.
  Revistes: SIAM journal on imaging sciences
  Volum: 10
  Pàgines: 942 - 978
  Data: 2017
  ISSN: 1936-4954
  DOI: http://dx.doi.org/10.1137/15M1032454
 • Títol: The mutual information between graphs
  Autors: Escolano, F.; , Hancock, E.R.; Lozano, M.A.; Curado, Manuel
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 87
  Pàgines: 12 - 19
  Data: 2017
  ISSN: 0167-8655
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2016.07.012
 • Títol: Aerial Obstacle Detection With 3-D Mobile Devices
  Autors: Saez, J.M.; Escolano, F.; Lozano, M.A.
  Revistes: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
  Volum: 19
  Pàgines: 74 - 80
  Data: 2015
  ISSN: 2168-2194
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JBHI.2014.2322392
 • Títol: Dirichlet densifiers for improved commute times estimation
  Autors: Curado, Manuel; Escolano, F.; Lozano, M.A.; , Hancock, E.R.
  Revistes: Pattern Recognition
  Volum: 91
  Pàgines: 56 - 68
  Data: 2019
  ISSN: 0031-3203
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2019.02.012
 • Títol: A Snapshot of the Frontiers of Client Selection in Federated Learning
  Autors: Lozano, M.A.
  Revistes: Transactions on Machine Learning Research
  Volum: 2022
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 2835-8856
 • Títol: Predicting COVID-19 pandemic waves including vaccination data with deep learning
  Autors: Begga-Hachlafi, A. ; Garibo-i-Orts, Óscar; de María García, Sergi; Escolano, F.; Lozano, M.A.; Oliver, Nuria; Conejero, José Alberto
  Revistes: Frontiers in Public Health
  Volum: 11
  Pàgines: 1279364 -
  Data: 2023
  ISSN: 2296-2565
  DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2023.1279364
 • Títol: A low-cost AR application to control arm prosthesis
  Autors: Martinez-Martin, E.; Angelo Costa
  Revistes: Virtual Reality
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2022
  ISSN: 1359-4338
  DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10055-022-00741-4
 • Títol: A Snapshot of the Frontiers of Client Selection in Federated Learning
  Autors: Németh, Gergely Dániel; Lozano, M.A.; Quadrianto, Novi; Oliver Ramírez, Nuria
  Revistes: Transactions on Machine Learning Research
  Volum: 2022
  Pàgines: -
  Data: 2022
  ISSN: 2835-8856
 • Títol: Efficient gesture recognition for the assistance of visually impaired people using multi-head neural networks
  Autors: Alashhab, S. R. H. ; Gallego, Antonio Javier; Lozano, M.A.
  Revistes: Engineering Applications of Artificial Intelligence
  Volum: 114
  Pàgines: 105188 -
  Data: 2022
  ISSN: 0952-1976
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105188
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Desarrollo de Aplicaciones Android con Java
  Autors: Lozano, M.A.; Gallego, Antonio Javier
  Editorial: Ra-Ma
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9964-700-5
 • Títol: Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition
  Autors: Escolano, F.; Suau, P.; Ivanov-Bonev, B.
  Editorial: Springer
  Data: 2009
  ISBN: 978-1-84882-297-9
 • Títol: Inteligencia Artificial
  Autors: Cazorla, M.; Alfonso M.I.; Colomina, O.; Escolano, F.; Lozano, M.A.
  Editorial: Thomson
  Data: 2003
  ISBN: 84-9732-183-9
 • Títol: Programación de dispositivos móviles con J2ME
  Autors: Lozano, M.A.
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2004
  ISBN: 84-7908-807-9
 • Títol: Curso de programacion Android con Kotlin
  Autors: Gallego, Antonio Javier; Lozano, M.A.
  Editorial: Anaya Multimedia
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-415-4327-0
 • Títol: Personal Assistants: Emerging Computational Technologies
  Autors: Angelo Costa; Julian, Vicente; Novais, Paulo
  Editorial: Springer
  Data: 2016
  ISBN: 978-3-319-62529-4
  DOI: 10.1007/978-3-319-62530-0
 • Títol: Métodos Matematicos en la Computacion
  Autors: Saez, J.M.; Cazorla, M.; Rizo, R.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2002
  ISBN: 84-7908-678-5
 • Títol: Fundamentos de Inteligencia Artificial
  Autors: Cazorla, M.; Compañ-Rosique, P.; Escolano, F.; Rizo, R.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Data: 1999
  ISBN: 84-7908-446-4
 • Títol: Técnicas de Inteligencia Artificial.
  Autors: Cazorla, M.; Colomina, O.; Escolano, F.; Gallardo D.; Rizo, R.; Satorre-Cuerda, R.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 1999
  ISBN: 84-7908-469-3
 • Títol: Laboratorio de Inteligencia Artificial.
  Autors: Cazorla, M.; Escolano, F.; Rizo, R.; Satorre-Cuerda, R.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Data: 1998
  ISBN: 84-7908-377-8
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Control de Versiones Distribuido y Aprendizaje Basado En Proyectos. Valoracio¿n del alumnado en la Asignatura Fundamentos de los Videojuegos
  Autors: Aznar, F.; Rizo, R.; Pujol, M.; Arques-Corrales, M.P.; Botana Gómez, Javier; Lozano, M.A.; Mora Lizán, F.J.; Puchol, J.A.; Pujol, MJ
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 406 - 407
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Evaluación Multimodal en el ABP de Creación y Entretenimiento Digital de Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá Arnedo,Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego Durán,Francisco J.; Iñesta, José M.; , Iñesta Quereda,José M.; Llorens-Largo, F.; , Llorens Largo,Faraón; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; , Molina Carmona,Rafael; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz Zamora,Javier; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador,Pedro J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa,Mireia L.; Viudes-Carbonell, S.J.; , Viudes Carbonell, Sergio J.; , Peguero López, Antonio A.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 295 - 296
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Las presentaciones de los proyectos en la metodología ABP del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá, C. J; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego, F. J.; Llorens-Largo, F.; , Llorens F.; Lozano, M.A.; Molina-Carmona, R.; , Molina, R.; Sempere, M.; , Sempere, M.L.; Iñesta, José M.; Ponce de León, P.J.; , Ponce, P.; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz, J.; , Rubio, J
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 5 - 12
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Memòries de les xarxes d"investigació en docència universitàriapertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d"Investigació en docènciauniversitària del curs 2019-20 / Memorias de las redes de investigac
 • Títol del capítol: Las presentaciones de los proyectos en la metodología ABP para el itinerario de Creación y Entretenimiento digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá Arnedo,Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego Durán,Francisco J.; Iñesta, José M.; , Iñesta Quereda,José M.; Llorens-Largo, F.; , Llorens Largo,Faraón; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; , Molina Carmona,Rafael; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz Zamora,Javier; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador,Pedro J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa,Mireia L.; , Rubio Navarro, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 292 - 293
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: UAPlant: Itinerarios Botánicos. Herramienta de aprendizaje de la Botánica a través de una aplicación móvil
  Autors: , López Iborra, P.; , Cabañero García, S.; Martínez-Azorín, M.; Pena-Martín, C.; Crespo, M. B.; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega, M. Á.; Alonso, M. A.; , Alonso Vargas, M.A.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 437 - 438
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: El producto final en la metodología ABP para el itinerario de Creación y Entretenimiento Digital del 4to curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá Arnedo,Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego Durán,Francisco J.; Iñesta, José M.; , Iñesta Quereda,José M.; Llorens-Largo, F.; , Llorens Largo,Faraón; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; , Molina Carmona,Rafael; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz Zamora,Javier; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador,Pedro J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa,Mireia L.; , Cruz Girona, Yolanda
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 43 - 62
  Data: 2019
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19
 • Títol del capítol: El producto final en la metodología ABP para el itinerario de Creación y Entretenimiento Digital del 4to curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; Gallego-Durán, F.J.; Iñesta, José M.; , Iñesta-Quereda, J.M.; Llorens-Largo, F.; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; Ortiz Zamora, J.; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador, P. J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa, M. L.; , Cruz Girona, Y.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 266 - 267
  Data: 2019
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Desarrollo de una metodología ABP para el itinerario Creación y Entretenimiento Digital del Cuarto Curso del Grado en Ingeniería Multimedia (4002)
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; Gallego-Durán, F.J.; Llorens-Largo, F.; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega, M. Á.; Molina-Carmona, R.; Mora Lizán, F.J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa, M. L.; Iñesta, José M.; , Iñesta-Quereda, J.M.; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador, P.; Garcia, G. J.; , García Gómez, G. J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 155 - 175
  Data: 2018
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18
 • Títol del capítol: Estructura en Fases de la metodología ABP aplicada en el itinerario de Creación y Entretenimiento digital del 4o curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; Gallego-Durán, F.J.; Garcia, G. J.; Iñesta, José M.; Llorens-Largo, F.; Lozano, M.A.; Molina-Carmona, R.; Mora Lizán, F.J.; Ponce de León, P.J.; Sempere, M.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 265 - 266
  Data: 2018
  ISBN:
  Títol del llibre: XARXES-INNOVAESTIC 2018. Llibre d`Actes / REDES-INNOVAESTIC 2018. Libro de Actas.
 • Títol del capítol: Coordinación y seguimiento del Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dis- positivos Móviles
  Autors: Lozano, M.A.; Colomina, O.; Ferrández-Pastor, F. J.; Gallardo D.; Gallego, Antonio Javier; Ortiz Zamora, J.; Orts-Escolano, S.; Pertusa, A.; Puchol, J.A.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 132 - 148
  Data: 2017
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/72112
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Intelligent Heart Rate Monitoring from a Social Robot
  Autors: Martinez Rodrigo, Arturo; Castillo, Jose Carlos; Carrasco Martinez, Sara; Padovano, Daniele; Angelo Costa
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 14th international Symposium on Ambient Intelligence
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Guimarães (PORTUGAL)
  Data de celebració: 12/06/2023
 • Títol: BIASeD: Bringing Irrationality into Automated System Design
  Autors: Gulati, Aditya; Lozano, M.A.; Lepri, Bruno; Oliver, Nuria
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: AAAI 2022 Fall Symposium ¿Thinking Fast and Slow and Other Cognitive Theories in AI¿
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Arlington, Virginia (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
  Data de celebració: 17/11/2022
 • Títol: Open Data Science to Fight COVID-19: Winning the 500k XPRIZE Pandemic Response Challenge (Extended Abstract)
  Autors: Lozano, M.A.; Garibo i Orts, Òscar; Piñol, Eloy; Rebollo, Miguel; Polotskaya, Kristina; García-March, Miguel Ángel; Conejero, J. Alberto; Escolano, F.; Oliver, Nuria
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: International Joint Conference on Artificial Intelligence
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Vienna (AUSTRIA)
  Data de celebració: 23/07/2022
  RUA: http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2022/740
 • Títol: La coevaluación en contextos de ABP en ingeniería. Análisis de resultados, ventajas y desventajas de la experiencia
  Autors: Berná Martínez, J.V.; Villagrá Arnedo, C. J.; Molina-Carmona, R.; Llorens-Largo, F.; Gallego-Durán, F.J.; Viudes-Carbonell, S.J.; Ponce de León, P.J.; Sempere, M.; Sáez-Fernández, M.D.; Escobar, Pilar; Gil-Martinez-Abarca, J; Gil, D.; Rios-Vila, A. ; Ortiz Zamora, J.; Lozano, M.A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2022) y al V Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Vicente del Raspeig (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: REDES-INNOVAESTIC 2022
  Autors: Angelo Costa
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: REDES-INNOVAESTIC 2022
  Tipus d'esdeveniment: Indefinido
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: Maths for Engineering: Parting From Classical Methods
  Autors: Martinez-Martin, E.; Angelo Costa
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 14TH International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Palma de Mallorca (BALEARES) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/07/2022
 • Títol: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Autors: Angelo Costa
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Tipus d'esdeveniment: Indefinido
  Ciutat de celebració: Online
  Data de celebració: 04/07/2022
  RUA: http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2022.0245
 • Títol: A Low-Cost Human-Robot Negotiation System
  Autors: Angelo Costa; Rincon, Jaime; , Angelo Costa; Julian, Vicente; Carrascosa, Carlos; Novais, Paulo
  Tipus de participació: Valor por defecto importacion fuente externa.
  Nom del congrés: International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems 2021
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 06/10/2021
  RUA: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-85710-3_26
 • Títol: Nego-Bot: A Human-Robot Negotiation System
  Autors: Angelo Costa; Rincon, Jaime; , Angelo Costa; Julian, Vicente; Carrascosa, Carlos; Novais, Paulo
  Tipus de participació: Valor por defecto importacion fuente externa.
  Nom del congrés: 19th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems
  Tipus d'esdeveniment: Valor por defecto importación fuente externa.
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 06/10/2021
  RUA: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-85739-4_36
 • Títol: Open Data Science to Fight COVID-19: Winning the 500k XPRIZE Pandemic Response Challenge
  Autors: Lozano, M.A.; Garibo i Orts, Òscar; Piñol, Eloy; Rebollo, Miguel; Polotskaya, Kristina; García-March, Miguel Ángel; Conejero, J. Alberto; Escolano, F.; Oliver, Nuria
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases 2021
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Bilbao (VIZCAYA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/09/2021
  RUA: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86514-6_24