Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grup d'Investigació Integral en el Neurodesenvolupament Típic i Atípic (GINTA)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2268

Memòries

Memòria anual
 • Neurodesenvolupament típic en població infantojuvenil
 • Neurodesenvolupament atípic o trastorns del neurodesenvolupament (trastorn de l'espectre autista, trastorn de l'aprenentatge, discapacitat intel·lectual i trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat)
 • Noves tecnologies aplicades als trastorns del neurodesenvolupament
 • Neuroeducació i emocions
 • Validació i creació d'instruments d'avaluació psicològica
 • Estudi de l'estrès marital i patental en famílies que tenen xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament
 • Intervenció integral i interdisciplinària dels trastorns del neurodesenvolupament
 • Neuropsicologia dels trastorns del neurodesenvolupament
 • Relacions entre conducta repetitiva, estats emocionals i conducta adaptativa en el TEA
 • Factors biopsicosocials associats a la simptomatologia TEA

 

 

Serveis que ofereixen

Objectiu general:

El grup d’investigació integral en el Neurodesenvolupament Típic i Atípic (GINTA), pertanyent al Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant (UA), té com a objectiu fonamental l’estudi del neurodesenvolupament típic i atípic de la població infantojuvenil, amb la finalitat de transferir un coneixement científic integrador (tecnològic, neuroeducatiu, etcètera) a tota la societat i a la comunitat educativa en particular.

 

Temes d’interès del grup d’investigació:

 

Neurodesenvolupament típic

Neurodesenvolupament atípic o trastorns del neurodesenvolupament

Estudi integral del trastorn de l’espectre autista

Trastorns de l’aprenentatge

Discapacitat intel·lectual

Trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat

Noves tecnologies aplicades als trastorns del neurodesenvolupament

Neuroeducació i emocions

Validació i creació d’instruments d’avaluació psicològica

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: (VIGROB-324FI) Grupo de Investigación Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (GINTA)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2030
 • Denominació del projecte: Ciberacoso (cyberbullying), la ansiedad y el rechazo escolar y el ajuste psicosocial en la preadolescencia.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2015
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Investigación en Inteligencias, Competencia Social y Educación (SOCEDU)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Investigación en Inteligencias, Competencia Social y Educación (SOCEDU)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2018
 • Denominació del projecte: Ayuda por difusión de resultados de investigación por grupo investigación
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2018
 • Denominació del projecte: Desarrollo De Una App Para Analizar La Relación Intestino-Cerebro En Población Infanto-Juvenil Mediante La Reactividad Sensorial, Dolor Y Síntomas Gastrointestinales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/02/2024
  Data de finalització: 31/01/2025
 • Denominació del projecte: Grupo de Investigación Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (GINTA) - VIGROB-324
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Grupo de Investigación Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (GINTA) - VIGROB-324
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Artificial intelligence and digital educational tools for the prevention of cyber-bullying
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2026
 • Denominació del projecte: Artificial intelligence and sustainable educational tools for the prevention of teenage psychological disorders
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2026

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Analisis mediante bio-feedback, adaptacion escolar  e intervencion neuroeducativa de un caso de autismo grave
  Autors: Martínez-González, A.E.; , López, J.
  Revistes: Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 1135-3848
 • Títol: Standard scores of the Repetitive Behavior Scale-Revised for people with autism and intellectual disability in Spain
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Piqueras, J.A
  Revistes: Actas Espanolas de Psiquiatria
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 1139-9287
 • Títol: Differences in the severity of Autistic Spectrum Disorder symptoms according to the educational context
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Piqueras, J.A
  Revistes: European Journal of Education and Psychology
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 1888-8992
 • Títol: The Role of Gut Microbiota in Gastrointestinal Symptoms of Children with ASD
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Andreo-Martinez, P
  Revistes: Medicina (Kaunas, Lithuania)
  Volum: 55
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 1010-660X
  DOI: https://doi.org/10.3390/medicina55080408
 • Títol: Validation of the Repetitive Behavior Scale-Revised in Spanish-Speakers Participants with Autism Spectrum Disorder.
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Piqueras, J.A
  Revistes: Journal of Autism and Developmental Disorders (Online)
  Volum: 48
  Pàgines: 198 - 208
  Data: 2018
  ISSN: 1573-3432
  DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-017-3276-0
 • Títol: A descriptive cross-sectional study on eating disorders, suicidal thoughts, and behaviors among adolescents in the Valencian community (Spain). The pivotal role of school nurses. 
  Autors: Gómez Romero, María Rosario; Montoro-Perez, N. ; Talavera Ortega, Marta; Martín Baena, David; Montejano-Lozoya, R.
  Revistes: Journal of Pediatric Nursing
  Volum:
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 0882-5963
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.11.027
 • Títol: A Systematic Review of the Effectiveness of Non-Pharmacological Therapies Used by Nurses in Children Undergoing Surgery
  Autors: Moll Bertó, Andreu; Montoro-Perez, N. ; López Rodrigo, Nerea; Mármol López, María Isabel; Montejano-Lozoya, Raimunda
  Revistes: Pain Management Nursing
  Volum:
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 1524-9042
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmn.2023.12.006
 • Títol: Cross-disorder comparison of sensory reactivity, pain, gastro-intestinal symptoms and obsessive-compulsive symptoms in adolescents and young adults with autism and other neurodevelopmental disorders
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Revistes: International Journal of Developmental Disabilities (Online)
  Volum:
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 2047-3877
 • Títol: Demand and stigma in paediatric emergency care: Interventions and potential solutions
  Autors: Montoro-Perez, N. ; , Miguel Richart-Martinez; Montejano-Lozoya, R.
  Revistes: International Emergency Nursing
  Volum: 74
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 1755-599X
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ienj.2024.101452
 • Títol: Development and validation of the Gastrointestinal Symptom Severity Scale in Spanish children and adolescents
  Autors: Montoro-Perez, N. ; , Agustín Ernesto Martínez González; INFANTE CAÑETE, LIDIA; Martínez González, María de Los Ángeles; Hidalgo Berutich, Silvia; , P Andreo-Martínez, P.
  Revistes: European Journal of Pediatrics
  Volum:
  Pàgines: -
  Data:
  ISSN: 0340-6199
  DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-024-05504-8
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Aproximación a la neuropsicología forense 
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Editorial: Amazon
  Data: 2018
  ISBN: 978-1976909825
 • Títol: Bases neuropsicologicas y tratamiento psicologico del trastorno obsesivo - compulsivo 
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Piqueras, J.A
  Editorial: Amazon
  Data: 2018
  ISBN: 978-1976947636
 • Títol: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE LA OBESIDAD
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Editorial: Amazon
  Data: 2018
  ISBN: 978-1976958403
 • Títol: JIMMI Y EL VIAJE HACIA LA CALMA
  Autors: Martínez-González, A.E.; , Hortal,\u0026#8206; , Rodríguez,\u0026#8206; , Sánchez,\u0026#8206
  Editorial: Amazon
  Data: 2018
  ISBN: 1980463107
 • Títol: Psicología de la instrucción.Adquisición de competencias docentes.
  Autors: Delgado, B.; Martínez-Monteagudo, M.C.; Vicent, M.; Gonzálvez, C.; Gomis,N; León Antón M.J.; Martínez-González, A.E.; Rada-Alvarez, M. L. A. ; Sánchez, F; Vidal, A.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 2016
  ISBN: 978-84-9717-456-5
 • Títol: Psicología del Desarrollo en la Infancia y la Adolescencia. Manual de Prácticas y Casos para Docentes.
  Autors: , Beatriz Delgado Domenech; Navarro Soria, Ignasi; Gion Méndez, Silvia; Gisbert Ferrándiz, Alejandra; Gomis Selva, Nieves; González García, María; León Antón, María José; Pérez Pérez, Neli; Sánchez Colodrero, Vicente; Valero Rodríguez, José
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-9717-259-2
 • Títol: El TDAH desde la multidisciplinariedad
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; , Carlota González Gómez
  Editorial: CEE Limencop S.L.
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-941354-0-8
 • Títol: Psicología del Desarrollo Humano. Del nacimiento a la vejez.
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; Pérez Pérez, Neli
  Editorial: ECU. Editorial Club Universitario.
  Data: 2011
  ISBN: 978-84-9948-613-0
 • Títol: Hacia el bosque: Un relato sono-gráfico sobre el autismo
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Editorial:
  Data:
  ISBN:
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: APOYO AL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PSICOMÉTRICAS: ESTUDIO DE CASO
  Autors: Delgado, B.; Torrecillas Martínez, Manuel; Navarro Soria, Ignasi; Martínez-Monteagudo, M.C.
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 305 - 316
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: NUEVAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR: ABORDAJE INTEGRAL DE VARIABLES PSICOLÓGICAS Y EDUCATIVAS
 • Títol del capítol: LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA IMAGEN CORPORAL Y AUTOCONCEPTO FÍSICO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
  Autors: Martínez-Monteagudo, M.C.; Blasco Santonja, Sara; Torrecillas Martínez, Manuel; Delgado, B.; Navarro Soria, Ignasi
  Editorial: Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP)
  Pàgines: 103 - 112
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: APROXIMACIÓN CIENTÍFICA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR: INTEGRANDO VARIABLES PSICOLÓGICAS Y EDUCATIVAS
 • Títol del capítol: LACK OF KNOWLEDGE, AREAS OF UNCERTAINTY, AND MISCONCEPTIONS AMONG TEACHERS AND STUDENTS ABOUT ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; , Carmen Mañas Viejo; Aldeguer Pérez, Ana; Berrutti Aqua, Valentina
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 961 - 971
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: TENDENCIAS EDUCATIVAS EN EL SIGLO XXI: PERSPECTIVAS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
 • Títol del capítol: RELACIÓN DEL APEGO CON LA SALUD MENTAL: ESTUDIO DE CASO DE UN TRASTORNO BIPOLAR. CONSIDERACIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; Alemany Lloret, Laura; Delgado, B.; Martínez-Monteagudo, M.C.
  Editorial: Asociación Universitaria de Educación y Psicología (ASUNIVEP)
  Pàgines: 163 - 175
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: EL BIENESTAR PSICOSOCIAL COMO META DE LAS ACTUACIONES EN SALUD
 • Títol del capítol: ¿Sería efectivo el ABP en Educación Primaria?: una revisión sistemática
  Autors: Aldeguer Pérez, Ana; Navarro Soria, Ignasi; Berrutti Acquadro, Valentina; , Carmen Mañas Viejo
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 277 - 296
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Nuevos caminos en las prácticas innovadoras docentes del escosistema educativo
 • Títol del capítol: Tempo cognitivamente lento y TDAH: controversias y diferencias
  Autors: , Rocío Lavigne-Cerván; , Joshua Collado-Valero; Juárez Ruiz de Mier, Rocío; Navarro Soria, Ignasi
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Psicopedagogía. Procesos, avances y propuestas para la inclusión educativa.
 • Títol del capítol: TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO Y COMORBILIDAD CON OTROS TRASTORNOS EN INFANTIL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; Torrecillas Martínez, Manuel; Delgado, B.; Martínez-Monteagudo, M.C.
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 179 - 192
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: ACTUALIDAD EN INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SALUD A LO LARGO DEL CICLO VITAL
 • Títol del capítol: USO PROBLEMÁTICO DE LAS REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ADOLESCENCIA
  Autors: Martínez-Monteagudo, M.C.; Delgado, B.; Torrecillas Martínez, Manuel; Navarro Soria, Ignasi
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 303 - 309
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: NUEVOS ENFOQUES DE APROXIMACIÓN A LA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
 • Títol del capítol: Atención a los problemas de conducta en las aulas de infantil y primaria
  Autors: , Carmen Mañas Viejo; Pérez Soto, Natalia; Heliz Llopis, Jorge; Navarro Soria, Ignasi
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 1123 - 1240
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Formación del profesorado y metodologías activas en la educación del Siglo XXI
 • Títol del capítol: Carencias en habilidades sociales e inmmadurez emocional del alumnado con TDAH: revisión sistemática
  Autors: Navarro Soria, Ignasi
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: 211 - 221
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Investigación de variables psicológicas y educativas en el ámbito escolar
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: SIMPOSIO INVITADO: VARIABLES IMPLICADAS EN EL EJE INTENTINO-CEREBRO EN EL AUTISMO
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 9th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/11/2023
 • Títol: SIMPOSIO INVITADO: NUEVOS AVANCES PARA EL ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL EJE INTESTINO-CEREBRO
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés:
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 18/11/2022
 • Títol: GUT-MICROBIOTA EN EL AUTISMO: RESULTADOS DE UN META-ANÁLISIS
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 7th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 18/11/2021
 • Títol: SIMPOSIO INVITADO: Perspectiva integral del autismo: Dolor, síntomas gastro-intestinales, gut-microbiota y probióticos
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés:
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 18/11/2021
 • Títol: Eje cerebro-gut microbiota en niños con TEA
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 6th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 18/11/2020
 • Títol: Neuropsychological intervention of a case with attention déficit with or without hiperactivity disorder in the school context.
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents.
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA)
  Data de celebració: 17/11/2016
 • Títol: LA ESCUELA PERMANENTE DE MADRES Y PADRES. UNA ESTRATÉGIA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR.
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; González, C. , Tortosa, M.T.; Alvarez, J.D.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Nuevos paradigmas para un tiempo nuevo
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Elche (ALICANTE/ALACANT)
  Data de celebració: 06/05/2010
 • Títol: MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA PARA REDUCIR EL FRACASO ESCOLAR
  Autors: Navarro Soria, Ignasi; González, C. , Tortosa, M.T.; Tortosa, M.T.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Psicología Positiva: educación y discapacidad
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: ZAMORA (PALMAS (LAS))
  Data de celebració: 21/04/2010
 • Títol:  Propiedades psicométricas del Pain and Sensitivity Reactivity Scale (PSRS) en población con autismo
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 9th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/11/2023
 • Títol: Propiedades psicométricas del Pain and Sensitivity Reactivity Scale (PSRS) en población neurotípica infanto-juvenil.
  Autors: Martínez-González, A.E.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 9th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/11/2023