Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  PASTOR CESTEROS, SUSANA

Curriculum breu
PASTOR CESTEROS, SUSANA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3416
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
I INTERUNIV LLENGUES MODERNES APLICADES
Grups:
Codi UNESCO:
550614 - Historia de la lingüística
610404 - Psicolingüística
5701 - Lingüística aplicada

Formació acadèmica

  • Doctora en Filología (Filología Hispánica).
    Universidad de Alicante. (25/10/1994)
  • Grado de Licenciada
    Universidad de Alicante. (28/09/1989)
  • Licenciada en Filología Hispánica.
    Universidad de Alicante. (01/01/1988)

Professora titular de l'Àrea de Lingüística General de la Universitat d'Alacant, especialitzada en Lingüística aplicada i Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE). Les seues línies de recerca es centren en l'adquisició i ensenyament d'ELE, espanyol com a segona llengua i immigració, avaluació de competències i programes de L2, espanyol acadèmic com a L2 i formació del professorat d'ELE. 

Fundadora i directora actual del grup de recerca en “Adquisició i ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant” (ACQUA). Membre del grup d’ investigació "Español profesional y académico", tots dos adscrits a l’Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Ha participat en diversos projectes d’investigació i dirigit  8 tesis doctorals. 

Va obtindre la Beca d’investigació ‘Salvador de Madariaga’. Programa d’estàncies de mobilitat de professors i investigadors senior espanyols en centres estrangers. Centre d’acollida: University of Oxford (2017-18). 

Imparteix docència de Grau en Lingüística i Lingüística aplicada, i de Postgrau en el Màster d'Anglés i Espanyol com a L2 de la UA, on ha dirigit fins a 37 memòries de màster. Col•labora en Postgraus d'ELE d'altres universitats. 

Directora de la revista Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante ELUA entre 2009 i 2011. Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA entre 2010 i 2014. Presidenta de l’Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) entre 2008 i 2016. Organitzadora del XVII Congreso Internacional de ASELE 2007 i membre del Comité científic i organitzador de diversos congressos. Evaluadora externa del Programa d’Espanyol de la University of Hong Kong (2015-2018). Representant acadèmica institucional de la Universitat d’Alacant per al SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera) des de 2011.

Revisora externa de les següents revistes científiques (perfil en Publons): Comunicar, Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, Signos, E-Journall (EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages), Revista de Lingüística y lenguas aplicadas, Pragmalingüística, NAER Journal of New Approaches in Educational Research, Revista de investigación lingüística.

Ha publicat diversos llibres i edicions, nombrosos articles de recerca i capítols de llibre. Totes les seues publicacions poden consultar-se en el portal d'ACQUA i en el seu perfil de Researchgate.