Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  PASTOR CESTEROS, SUSANA

Curriculum breu
PASTOR CESTEROS, SUSANA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3416
Ubicació:

Situació professional actual

Formació acadèmica

 • Doctora en Filología (Filología Hispánica).
  Universidad de Alicante. (25/10/1994)
 • Cursos de Doctorado UA
  Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado. Universidad de Alicante (01/06/1990)
 • Grado de Licenciada
  Universidad de Alicante. (28/09/1989)
 • Licenciada en Filología Hispánica.
  Universidad de Alicante. (12/05/1988)

Professora titular de Lingüística de la Universitat d'Alacant (UA), especialitzada en Lingüística aplicada i Español com a Llengua Estrangera (ELE).  Les seues línies d'investigació se centren en adquisició i ensenyament d'ELA, espanyol com a segona llengua i immigració, avaluació de competències i programes, espanyol acadèmic com L2 i formació del professorat d'ELE.

Fundadora i directora actual del grup d'investigació ACQUA (Adquisició i ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres de la UA). Ha participat en diversos projectes d'investigació i dirigit 12 tesis doctorals. Ha realitzat una estada d'investigació Salvador de Madariaga en la Universitat d'Oxford (2017), així com una estada en la Universitat de Buenos Aires (2021), totes dues per a la investigació de l'espanyol acadèmic. Membre del banc d'experts de l'Agència Estatal d'Investigació.

Compta amb una intensa i continuada activitat de gestió i avaluació de la investigació, que inclou la seua contribució a publicacions internacionals en qualitat d'avaluadora externa, membre de comitès editorials i consells científics de revistes indexades. Revisora externa d'onze revistes científiques (perfil en Publons).

Directora de la revista Estudis de Lingüística de la Universitat d'Alacant (ELUA) (2009-2011) i actual membre del seu Consell de Redacció. Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA (2010-2014). Presidenta de l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera, ASELE (2008-2016). Avaluadora externa del Programa d'Español de la University of Hong Kong (2015-2018). Representant acadèmica de la UA per al SICELE (Sistema Internacional de Certificació de l'Espanyol com a Llengua Estrangera) (2010-).

Ha sigut docent i coordinadora acadèmica dels Cursos d'Español per a Estrangers de la UA, així com professora d'espanyol en CIEE. Formadora de professorat d'ELA. Imparteix docència de Grau en Lingüística i Lingüística aplicada, i de Postgrau en el Màster d'Inglés i Español com L2, on ha dirigit fins a 40 TFM. Ha col·laborat en Postgraus d'ELA de les universitats de Salamanca, Alcalá de Henares, UIMP i Complutense de Madrid. Ha realitzat estades docents Erasmus en les universitats de Cork, Nàpols, Salern, Düsseldorf, Atenes i Szeged.

Intervé habitualment en congressos nacionals i internacionals de la seua especialitat. Organitzadora del XVII Congrés Internacional d'ASELE (2007), així com de les XIII i XIX Jornades d'Estudis de Lingüística (2011 i 2017) i de les Jornades anuals del Grup ACQUA. Membre del Comitè científic i organitzador de diversos congressos.

Ha impartit cursos i conferències com a ponent convidada en les universitats d'Hong Kong, Xangai, Brussel·les, Salzburg, UNAM i Guadalajara (Mèxic), Concepción (Xile), Chulalongkorn (Tailàndia), Costa Rica, Londres, Oxford, Göteborg i Buenos Aires.

Ha publicat diversos llibres, així com nombrosos articles d'investigació i capítols de llibre. Entre les més recents, destaquen Metodología de la investigación en la enseñanza-aprendizaje del español como L2/LE  (Arco, 2022), codirigida juntament amb I. Santos Gargallo. I Español académico como LE/L2: destrezas, competencias y movilidad universitaria (Routledge, 2022).