Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  PASTOR CESTEROS, SUSANA

Curriculum breu
PASTOR CESTEROS, SUSANA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3416
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
I INTERUNIV LLENGUES MODERNES APLICADES
Grups:
Codi UNESCO:
550614 - Historia de la lingüística
610404 - Psicolingüística
5701 - Lingüística aplicada

Formació acadèmica

  • Doctora en Filología (Filología Hispánica).
    Universidad de Alicante. (25/10/1994)
  • Grado de Licenciada
    Universidad de Alicante. (28/09/1989)
  • Licenciada en Filología Hispánica.
    Universidad de Alicante. (01/01/1988)

Professora titular de l'Àrea de Lingüística General de la Universitat d'Alacant, especialitzada en Lingüística aplicada i Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE). Les seues línies de recerca es centren en l'adquisició i ensenyament d'ELE, espanyol com a segona llengua i immigració, avaluació de competències i programes de L2, espanyol acadèmic com a L2 i formació del professorat d'ELE.

Fundadora i directora actual del grup de recerca en “Adquisició i ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant” (ACQUA). Membre del grup d’ investigació "Español profesional y académico", tots dos adscrits a l’Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Ha participat en diversos projectes d’investigació i dirigit  8 tesis doctorals.

- Va obtindre la Beca d’investigació ‘Salvador de Madariaga. Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores senior españoles en centros extranjeros’. Centre d’acollida: University of Oxford (del 1-9-2017 al 31-12-2017). 

Directora de la revista Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante entre 2009 y 2011. Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA entre 2010 y 2014. Presidenta de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) entre 2008 y 2016. Organizadora del XVII Congreso Internacional de ASELE 2007 y miembro del Comité científico y organizador de diversos congresos.

Evaluadora externa del Programa de Español de la University of Hong Kong (2015-2018).

Imparteix docència de Grau en Lingüística i Lingüística aplicada, i de Postgrau en el Màster d'Anglés i Espanyol com a SL de la UA, on ha dirigit fins a 34 memòries de màster. Col·labora en Postgraus d'ELE d'altres universitats.

Directora de la revista Estudis de Lingüística de la Universitat d'Alacant entre 2009 i 2011. Vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres enter 2010 i 2014. Presidenta de l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE) entre 2008 i 2016. Organitzadora del XVII Congrés Internacional d'ASELE 2007 i membre del Comité Científic i Organitzador de diversos congressos.

Ha publicat diversos llibres i edicions, nombrosos articles de recerca i capítols de llibre. Totes les seues publicacions poden consultar-se en el portal d'ACQUA i en el seu perfil de Researchgate.

Avaluadora externa del Programa d'Espanyol de la University of Hong Kong (2015-2018).