Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

Curriculum breu
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
+34 965903400 x 3417
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
Dep.:
Instituts:
I INTERUNIV LLENGUES MODERNES APLICADES
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • Filosofía y Letras (Fil. Hispánica)
    Universidad de Alicante (11/12/1987)
  • Filología Hispánica
    Universidad Autónoma de Madrid (11/12/1976)

Titular d'Universitat de l'Àrea de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant.

 És coautora, juntament amb Enrique Alcaraz Varó, del Diccionari de Lingüística moderna, Barcelona, Ariel, 2004. És així mateix autora de, Sobre les “parts de l'oració” i la teoria gramatical d'Eduardo Benot (1822-1907) Alacant, Universitat d'Alacant, 2001. 

Entre els seus treballs relativament recents figuren:

 “Aznarizar, zapaterizar… Entorn de verbs formats sobre noms propis amb el sufix –hissar”, LLIJA XXXIV; 2012, págs.. 247-274

“El disc està besat per Justin, La novel·la ja està llegida: A propòsit de les construccions resultativas amb estar”, Estudis de Lingüística de la Universitat d'Alacant (ELUA), 2015, págs. 191-220.

“El magisteri perdut d'Eduardo Benot”,  Estudis de Lingüística de l'Español (ELiEs), 2015, págs.. 277-334.

“Qüestions entorn del tractament dels neologismes semàntics: entre la intuïció, l'anàlisi lingüística i el diccionari”, en Cunita A. i C. Lupu (eds.) Neologie, neologism. Concepte, analize, Universitat de Bucarest, págs. 69-100.

“El que suggereixen les columnes d'Álex Grijelmo sobre el potencial ideològic del verb i la seua projecció en un corpus de notícies”, en  Marimón Llorca, C. i M. I. Santamaría (eds.) Ideologies sobre la llengua i mitjans de comunicació escrita. El cas de l'espanyol, Peter Lang Internationaler Verlag der Wiissenchaften, 2019, págs. 313-337.

“Entorn de la definició dels termes gramaticals en les edicions del DRAE de 1817 a 1852, en Azorín, D., G. Clavería i I. Jiménez Ríos (eds.), El diccionari de l'Acadèmia i el seu temps: Lexicografia, llengua i societat en la primera meitat del segle XIX,  Annexos d'Estudis de Lingüística de la Universitat d'Alacant, 2019,(en premsa)

La seua labor investigadora s'ha orientat especialment a la sintaxi de l'espanyol i a les relacions entre lèxic i gramàtica; especialment, les relacions entre els components significatius de les unitats verbals i el seu reflex en les construccions sintàctiques. Així ho evidencien alguns dels seus

És membre del IULMA (Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades) i coordinadora del grup de recerca EPA-IULMA, de la Universitat d'Alacant, també integrat en el IULMA.

Ha sigut directora del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant.

Ha dirigit des dels seus inicis el Màster Universitari en Español i Inglés com a Segones Llengües, Llengües Estrangeres, que s'imparteix en la Universitat d'Alacant.