Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  LOPEZ MAS, PEDRO JOSE

Curriculum breu
LOPEZ MAS, PEDRO JOSE

Dades personals

Correu:
Telèfon:
Sense dades.
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
AJUDANT (LOU)
Dep.:
DRET CIVIL
Instituts:
Sense dades.
Grups:
Codi UNESCO:
Sense dades.

Formació acadèmica

  • MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE DAÑOS
    UNIVERSIDAD DE ALICANTE (04/07/2018)
  • GRADO EN DERECHO
    UNIVERSIDAD DE ALICANTE (30/06/2017)

Pedro José López Mas és Professor Ajudant LOU al Departament de Dret Civil de la Universitat d'Alacant, el qual es troba incardinat dins de la Facultat de Dret de la mateixa Universitat. 

Ha impartit docència en diferents titulacions de caràcter oficial i ha desenvolupat funcions de gestió departamental implementant i coordinant, entre altres qüestions, el sistema de Treballs Fi de Grau implantat al Departament al qual està adscrit. 

Graduat en Dret per la Universitat d'Alacant, una volta va cursar el Màster Universitari en Dret de Danys en aquesta Universitat, la seua línia d'investigació s'ha centrat, en essència, en el Dret civil patrimonial. En aquest sentit, havent realitzat els cursos de doctorat, avui dia es troba desenvolupant la seua tesi doctoral precisament en la matèria en què ha tingut oportunitat d'especialitzar-se. 

Igualment, ha simultanejat la docència i la investigació, totes dues articulades a través de la figura de Professor Col·laborador Honorífic, amb labors de direcció d'equips tècnics de Lletrats en exercici, la qual cosa li ha permès adquirir una perspectiva pràctica aliena a l'àmbit estrictament acadèmic.