Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  GOMEZ PUCHE, MARIA MAGDALENA

Curriculum breu
GOMEZ PUCHE, MARIA MAGDALENA

Dades personals

Correu:
Telèfon:
Sense dades.
Ubicació:

Situació professional actual

Plaça:
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A
Dep.:
I.U. INVESTIGACION ARQ. I PATR. HIST.
Instituts:
IU INVESTIGACIO ARQ. I PATR. HIST.
Grups:
Codi UNESCO:
550405 - Prehistoria
550501 - Arqueología

Formació acadèmica

  • Doctora en Historia (especialidad Prehistoria)
    Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Valencia (24/03/2009)
  • Máster en Prehistoria
    Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Valencia (24/04/2001)
  • Licenciada en Historia
    Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Valencia (01/09/1998)

Llicenciada en Història en la Universitat de València en 1998; tesi de llicenciatura en 2001 sobre complexitat social durant l'Edat del Bronze. Becària predoctoral de Formació de Personal Universitari (F.P.U.) del Ministeri d'Educació, entre 2000 i 2003 en el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València. Doctora en Història en 2010, amb la tesi titulada "Llocs d'hàbitat, evolució entre el 7000 i el 3500 BP en el arc de la façana Mediterrànea", abordant l'evolució socioeconòmica de les comunitats neolíticas a través de la variabilitat diacrònica de les estructures d'hàbitat i la seua organització intrasite. Ha participat en projectes d'investigació sobre l'evolució cultural i les dinàmiques socioecològiques de les primeres comunitats agrícoles en la façana mediterrània de la Península Ibèrica i dels últims grups de caçadors-recol·lectors en la transició Plistocè-Holocè. També duu a terme una línia d'investigació en arquitectura prehistòrica. Ha desenvolupat un àmplia experiència en el disseny i gestió de bases de dades, en l'aplicació de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i, l'anàlisi cronomètrica de sèries temporals de datacions de 14C. Ha sigut investigadora postdoctoral en l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES, Tarragona) entre 2015 i 2019. En l'actualitat és investigadora postdoctoral del projecte "Late Glacial and Postglacial Population History and Cultural Transmission in Iberia (c.15000-8000 cal BP)", (ERC-CoG-2015. Ref. 683018), on treballa en la gestió de la base de datacions georeferenciadas, la modelització cronològica i l'anàlisi de processos de transmissió cultural.