Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Curriculum breve
  BAEZA BROTONS, FRANCISCO

Curriculum breu
BAEZA BROTONS, FRANCISCO

Dades personals

Correu:
Telèfon:
Sense dades.
Ubicació:

Situació professional actual

Formació acadèmica

 • DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, AGUA Y TERRENO
  Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (23/11/2012)
 • INGENIERÍA CIVIL
  ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (20/09/2011)
 • MASTER OFICIAL EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA
  INSTITUTO DEL AGUA Y DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (08/11/2007)
 • INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS-ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS
  ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (23/02/2001)

Formació: Enginyer Civil, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, Màster Oficial en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua (premi extraordinari), i Doctor en Enginyeria dels Materials, Aigua i Terreny (Cum laude), així com 30 cursos de formació universitària especialitzada.

Experiència docent-professional: professor Contractat Doctor des de gener de 2015 fins a l'actualitat; Professor Ajudant (LOU) des d'octubre de 2008; Des de l'any 2000 fins al 2007 col·laborador docent desenvolupant 36 projectes I+D en el marc de convenis de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i diverses empreses i/o administracions.

Docència: més de 2000 hores impartides en assignatures de titulacions universitàries: "Materials de Construcció" d'ITOP i Enginyeria Civil, "Organització d'Obres i Prevenció de Riscos Laborals", “Procediments de Construcció i Maquinària d'Obres Públiques” i “Enginyeria i Empresa” d'Enginyeria Civil; "Caracterització Físic-química dels Formigons amb Àrids Reciclats", "Introducció als SIG", "Formigons Especials" i “Taller de Projectes” pertanyents a Màster Oficial Universitari; i finalment, “Aplicació dels SIG a l'Enginyeria Civil” com a part de la formació universitària de crèdits de lliure elecció en el programa CECLEC de la Universitat d'Alacant; 14 TFG i TFM tutelats així com 56 participacions com a component de tribunal.

Investigació i difusió dels resultats: 2 sexennis d'investigació; participació en la redacció de 19 articles publicats en revistes d'investigació, 17 d'elles indexades; 24 contribucions a congressos, onze d'ells internacionals; Pertinença a dos grups d'investigació de la Universitat d'Alacant; Participació en 8 projectes d'investigació finançats en convocatòries públiques, dues d'ells com a investigador principal i un d'àmbit europeu; Participació en 4 projectes d'innovació docent i en 10 capítols de llibre amb ISBN.