Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA FRANCESA D'ESPECIALITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Matière qui développe les contenus qui correspondent à la compétence professionnelle spécifique du "Curs de capacitació" en français. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20


1. Connaître les caractéristiques de la langue française de spécialité.
2. Connaître et utiliser les ressources microtextuelles lors de l’interaction pédagogique et de l’enseignement disciplinaire : terminologie, phraséologie et métaphore terminologique.
3. Connaître et utiliser les ressources macrotextuelles lors de l’interaction pédagogique et de l’enseignement disciplinaire : genres, registres, composantes discursives, style, ressources visuelles.
4. Connaître et utiliser les procédés de réélaboration et recontextualisation lors de la divulgation de connaissances spécialisées.
5. Connaître les ressources bibliographiques (publications périodiques et collections scientifiques) de divulgation scientifique en langue française de spécialité.
6. Acquérir les connaissances, les aptitudes et les habiletés langagières nécessaires pour l’élaboration de discours scientifiques et d’enseignement en français.
7. Améliorer la performance communicative du discours scientifique et d’enseignement en français.

 

 

 

Dades generals

Codi: 500365
Professor/a responsable:
CORBI SAEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. UNITAT DE LENGÜES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix