Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TIC I DINÀMICA D'AULA APLICADES AL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta assignatura forma part del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, que permet obtenir el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estangeres, el qual habilita per a fer docència en valencià i en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris.

Aquesta assignatura s'imparteix en 2 llengües (valencià i anglès), en grups i amb docents diferents. Aquesta configuració en grups comporta lleugeres variacions quant a organització dels continguts; per això, convé que l'alumnat consulte la guia docent específica per a cada grup:

- TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC (valencià) (PDF)

- ICT and Classroom Dynamics for CLIL (English) (PDF)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l’aprenentatge i la col·laboració de l’alumnat, especialment, adreçades a la millora del plurilingüisme.
 2. Conèixer eines i recursos per a la informació, comunicació i aprenentatge online.
 3. Aprendre a col·laborar utilitzant les TIC amb la comunitat educativa.
 4. Aprendre a definir escenaris d’aprenentatge amb el suport de les TIC.

 

 

Dades generals

Codi: 500362
Professor/a responsable:
ESCOLANO LOPEZ, ROBERT J.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. UNITAT DE LENGÜES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix