Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUTS: CONCEPTES I ORGANITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta assignatura forma part del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, que permet obtenir el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estangeres, el qual habilita per a fer docència en valencià i en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris.

Aquesta assignatura s'imparteix en 2 llengües (valencià i anglès), en grups i amb docents diferents. Aquesta configuració en grups comporta lleugeres variacions quant a organització dels continguts; per això, convé que l'alumnat consulte la guia docent específica per a cada grup:

- Tractament Integrat de Llengües i Continguts: Conceptes i Organització (valencià) (PDF)

- Content and Language Integrated Learning (CLIL): Concepts and Strategies for Course Implementation (English) (PDF)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Conèixer el concepte de plurilingüisme i les característiques de les persones plurilingües.
 2. Explicar els principals models, teories i hipòtesis sobre el plurilingüisme i l'educació plurilingüe.
 3. Explicar els processos de coordinació i d'organització didàctica necessaris per a la implementació del tractament integral de les llengües (TIL).
 4. Explicar els processos de coordinació i d'organització didàctica necessaris per a la implementació del tractament integrat de llengua i continguts (TILC).
 5. Explicar els aspectes lingüístics que s'han de treballar a través del TILC i aplicar-los al disseny d'unitats didàctiques, tasques de treball i /o projectes d'aula que seguisquen aquesta metodologia.
 6. Explicar les habilitats orals comunicatives --escoltar, parlar i conversa-- i aprendre a dissenyar activitats per treballar-les amb els escolars tot connectant-les metodològicament amb el TIL i el TILC.
 7. Explicar les habilitats escrites comunicatives --llegir i escriure-- i aprendre a dissenyar activitats per treballar-les amb els escolars tot referint-les metodològicament amb el TIL i el TILC.
 8. Explicar els enfocaments metodològics --comunicatiu, nocional-funcional i textual-- per a l'ensenyament de la llengua i establir-ne les relacions oportunes amb el TIL i el TILC.
 9. Explicar el treball de la literatura i el llenguatge literari i aprendre a dissenyar-ne activitats que integren tant llengües com continguts diversos com a recurs per assolir la plena competència lingüisticocomunicativa.

 

 

Dades generals

Codi: 500361
Professor/a responsable:
ESCOLANO LOPEZ, ROBERT J.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. UNITAT DE LENGÜES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix