Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL FI DE MÀSTER -A ESPECIALITAT 5

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Especialitat 5: Economia

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

L'alumnat, en finalitzar el Treball Fi de Màster ha d'haver adquirit:
1. Competències en construcció i aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes identificats, dins el context de l'ensenyament de l'Economia.

2. Capacitat d'implementar les innovacions i projectes generats en l'ensenyament de l'Economia.
3. Habilitats d'aprenentatge autònom i revisió i avaluació de materials docents relatius a l'ensenyament de l'Economia

 

 

General

Code: 12150
Lecturer responsible:
MIRANDA GARCIA, MARIA JESUS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught