Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura del Máster de Formación de Profesores de Educación Secundaria

Especialidad: Matemáticas

Asignatura: Obligatoria de Especialidad

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer el valor formatiu, cultural i social dels continguts de matemàtiques.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula per a fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Conèixer i usar models teòrics sobre els processos d'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge associades a la naturalesa de les matemàtiques.
 • Avaluar i diagnosticar errors en l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Conèixer criteris per a l'anàlisi de tasques d'aprenentatge des de la demanda cognitiva.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

Conocimiento: Comprender y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje del contenido matemático (razonamiento matemático de los estudiantes) y su representación para organizar la enseñanza. Teorías y modelos sobre el aprendizaje del conocimiento matemático y de las características del pensamiento matemático de los estudiantes.

Competencias. Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje matemático en los estudiantes de educación secundaria.  

 

 

General

Code: 12061
Lecturer responsible:
FERNANDEZ VERDU, CENEIDA
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught