Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Competencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL BY THE DEPARTMENT COUNCIL.

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura del Máster de Formación de Profesores de Educación Secundaria

Especialidad: Matemáticas

Asignatura: Obligatoria de Especialidad

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer el valor formatiu, cultural i social dels continguts de matemàtiques.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula per a fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Conèixer i usar models teòrics sobre els processos d'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge associades a la naturalesa de les matemàtiques.
 • Avaluar i diagnosticar errors en l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Conèixer criteris per a l'anàlisi de tasques d'aprenentatge des de la demanda cognitiva.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

Conocimiento: Comprender y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje del contenido matemático (razonamiento matemático de los estudiantes) y su representación para organizar la enseñanza. Teorías y modelos sobre el aprendizaje del conocimiento matemático y de las características del pensamiento matemático de los estudiantes.

Competencias. Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje matemático en los estudiantes de educación secundaria.  

 

 

General

Code: 12061
Lecturer responsible:
FERNANDEZ VERDU, CENEIDA
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught