Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN EMPRESES TURÍSTIQUES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Els estudiants s'inicien en aquesta assignatura en qüestions relacionades amb les activitats que es desenvolupen en el subsistema de producció de les empreses que ofereixen serveis turístics. D'aquesta forma, els objectius bàsics de l'assignatura són:


a) Familiaritzar-se amb les tasques de producció que succeeixen en el sector de l'allotjament, intermediació turística i restauració.


b) Ser capaços de calcular els costos operatius en els quals incorren les empreses turístiques per a produir els seus serveis.


Aquesta assignatura estaria emmarcada dins del perfil empresarial dels estudiants de turisme. Quant a la coordinació d'aquesta assignatura dins de l'estructura acadèmica del grau, l'assignatura d'Operacions i Processos de Producció aprofundeix en conceptes exposats en l'assignatura de Fonaments d'Economia de l'Empresa i desenvoluparà tòpics que els estudiants necessitaran conèixer per a aprofitar en major grau les assignatures de Direcció Estratègica d'Empreses Turístiques, Estratègies de Creixement de les Empreses Turístiques, Gestió de la Qualitat, Tendències i Innovació en el Sector Hoteler i Agències de Viatges i Intermediació en el Mercat Turístic.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE20 : Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
 • CE21 : Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de la restauració.
 • CE22 : Coneixements a adquirir en l'àmbit dels procediments operatius de les empreses d'intermediació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre els elements que en formen part i les decisions que es prenen en els sistemes de producció de les diverses empreses turístiques.
 • Controlar el compliment dels objectius d'un sistema de producció.
 • Conèixer la influència dels conceptes físics sobre la funció de producció d'una empresa turística.
 • Gestionar els inventaris de les empreses turístiques.
 • Conèixer el concepte i la rellevància de la qualitat de servei en el sector turístic.
 • Identificar els processos de producció en empreses d'allotjament i conèixer els instruments per a gestionar-les.
 • Identificar els processos de producció en empreses d'intermediació i conèixer els instruments per a gestionar-les.
 • Identificar els processos de producció en empreses de restauració i conèixer els instruments per a gestionar-les.
 • Identificar els processos de producció en empreses d'oci turístic i conèixer els instruments per gestionar-les.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 1. Reconèixer els principals agents turístics.
 2. Dirigir i gestionar els principals tipus d'organitzacions turístiques.
 3. Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de l'allotjament.
 4. Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de la restauració.
 5. Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les empreses d'intermediació turística.
 6. Motivació per la qualitat.
 7. Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

 

General

Code: 23528
Lecturer responsible:
PEREIRA MOLINER, JORGE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught