Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Las prácticas externas proporcionan a los/as estudiantes la oportunidad de acercarse al ámbito profesional con el fin de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en las distintas asignaturas del Grado.

Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el/la estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán relacionadas con el ejercicio profesional de un graduado/a en Humanidades y se realizarán en empresas e instituciones que permitar desarrollar las competencias específicas de la asignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Aplicar en un entorn professional els coneixements i habilitats adquirits en la formació acadèmica.
 • Treballar en equip.
 • Adaptar-se a entorns professionals diversos.
 • Desenvolupar de manera creativa iniciatives relacionades amb l'àmbit professional en què es desenvolupen les pràctiques.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 29098
Lecturer responsible:
NAJERA PEREZ, ELENA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIES INTEGRADES
  Area: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: FILOLOGIA ANGLESA
  Area: FILOLOGIA ANGLESA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: GEOGRAFIA HUMANA
  Area: GEOGRAFIA HUMANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: ARQUEOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: FILOLOGIA GREGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: FILOLOGIA LLATINA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: PREHISTÒRIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: FILOLOGIA CATALANA
  Area: FILOLOGIA CATALANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Area: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07

Study programmes where this course is taught