Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  AMÈRICA: HISTÒRIA DES DE LA COLONITZACIÓ FINS AL TEMPS PRESENT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Assignatura dedicada a l’explicació dels principals conceptes i categories de la la Història d’Amèrica des de la colonització fins al temps present, així com a l’anàlisi dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant aquest període de la Història de la Humanitat a Amèrica.
Aquesta assignatura ofereix a l’alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l’ensenyament secundari i en la investigació i documentació històrica.
Aquesta assignatura es coordina amb les assignatures “El món contemporani”, “Els estats moderns fins a la pau de Westfàlia”, “De l’Europa de Westfàlia a la crisi de l’Antic Règim”, “Història Moderna d’Espanya” de tercer curs, i “De les Guerres Mundials fins a la Globalització”.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

1. Distingir les diverses realitats històriques del continent americà i la seua evolució al llarg del temps.
2. Explicar les característiques bàsiques de les societats americanes a l’arribada dels europeus i com s’articula la posterior relació colonial.
3. Situar els diferents processos d’emancipació de les colònies americanes i la configuració dels nous estats.
4. Identificar els principals problemes de l’Amèrica contemporània en el context de la història mundial.

 

 

General

Code: 32045
Lecturer responsible:
ZURITA ALDEGUER, RAFAEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught