Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La asignatura lleva a cabo un recorrido por los principales capítulos de la filosofía medieval y moderna con el fin de reconstruir de manera contextualizada el complejo proceso de formación de la subjetividad tal y como la entendemos actualmente. Para ello será necesario adoptar un doble punto de vista epistemológico y ético. Así mismo, las actividades académicas dirigidas servirán para desarrollar en paralelo a las clases teóricas una reflexión en clave feminista sobre el proceso de construcción del sujeto moderno.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Familiaritzar l'alumnat amb la manera com es va conformar el subjecte tal com el considerem actualment.
 • Mostrar que la qüestió del subjete sorgeix a partir de les polèmiques medievals sobre la pobresa franciscana.
 • Tractar d'entendre les justificacions racionals de les qüestions teologicopolítiques en què s'enfrontaren les posicions reformistes i contrareformistes.
 • Reflexionar sobre l'obra de Descartes i les conseqüències ontològiques, epistemològiques i ètiques.
 • Estudiar els textos fonamentals de l'empirisme i del transcendentalisme.
 • Entendre els contextos en què es va qüestionar aquest subjecte modern a partir de la Revolució Francesa.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Estudiar las implicaciones filosóficas y éticas del concepto de "sujeto" y su relación con las ideas de "persona" e "individuo".

Completar el estudio del proceso de formación de la subjetividad en la modernidad desde una perspectiva de género

 

 

General

Code: 29036
Lecturer responsible:
NAJERA PEREZ, ELENA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: FILOSOFIA
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught