Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONGRÉS DEL MÀSTER

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

Participación de los estudiantes del Máster en una reunión científica con ponencias del profesorado especialista, mesas redondas y presentación de comunicaciones con las propuestas de los trabajos de investigación del alumnado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació arqueològica.
 • CG6 : Adaptació a situacions noves davant de la diversitat patrimonial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE3 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Assistir i participar en un congrés de caràcter científic.
 • Aprendre les formes, estratègies i tècniques d'intervenció pública en l'àmbit d'un congrés científic.
 • Exposar un projecte de recerca de manera adequada en un entorn de recerca crític.
 • Aplicar, en un entorn professional, els coneixements i les habilitats adquirits en la formació acadèmica.
 • Treballar en equip de manera interdisciplinar.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

Reunión de los participantes del Master en una reunión científica con ponencias del profesorado especialista, mesas redondas y presentación de comunicaciones de los alumnos.
La participación interuniversitaria dota al curso de Master propuesto de la posibilidad de entrar en contacto con docentes y discentes provenientes de cuatro universidades españolas y del CSIC, asociando especialistas de distintas líneas de investigación arqueológica. Para el óptimo aprovechamiento de esta virtualidad se propone la realización de un Congreso de Master que suponga la reunión en un mismo foro de todos los alumnos y docentes. Esta actividad se desarrollara al terminar la fase de impartición de los contenidos teóricos del Master.

 

 

General

Code: 39811
Lecturer responsible:
GRAU MIRA, IGNACIO
Credits ECTS: 2,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 1,20

Departments involved

 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: ARQUEOLOGIA
  Theoretical credits: 0,27
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: HISTÒRIA ANTIGA
  Theoretical credits: 0,26
  Practical credits: 0
 • Dept: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Area: PREHISTÒRIA
  Theoretical credits: 0,27
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught