Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ÈTICA I IGUALTAT DE GÈNERE EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado en la Constitución española.
 • CE12 : Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE16 : Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
 • CE17 : Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les principals teories de la justícia.
 • Aplicar les concepcions de la justícia a l'anàlisi de problemes propis de l'àmbit de l'administració pública.
 • Saber enfrontar-se als dilemes ètics que es poden suscitar en l'àmbit de la funció pública i saber resoldre'ls de manera raonada. 
 • Conèixer el concepte i les característiques dels drets humans, així com el seu contingut i la seua projecció en la discussió sobre problemes d'ètica pràctica rellevants en l'àmbit de l'administració pública.
 • Conèixer els valors ètics fonamentals i saber aplicar-los a l'exercici de la funció pública.
 • Conèixer i comprendre els conceptes bàsics sobre igualtat de dones i homes.
 • Conèixer i comprendre la perspectiva de gènere i els impactes i les potencialitats econòmiques, socials, culturals i científiques de la seua aplicació.
 • Conèixer la normativa d'igualtat de dones i homes en els àmbits internacional, comunitari, estatal, autonòmic i local, especialment la que siga aplicable en les administracions públiques.
 • Conèixer tècniques, eines i metodologies fonamentals per a dissenyar i avaluar polítiques d'igualtat i arbitrar estratègies igualitàries en l'àmbit de l'administració pública.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

No data

 

 

General

Code: 18029
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: FILOSOFIA DEL DRET
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught