Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les aplicacions de tècniques d'Intel·ligència de Negoci (IN) permeten millorar l'efectivitat de la presa de decisions en l'empresa. Per a poder fer ús d'aquestes tècniques és necessari arreplegar informació detallada i clara sobre el funcionament i les activitats o processos de la pròpia empresa de cara a la seua anàlisi posterior. Aquesta informació s'emmagatzema en una base de dades de manera integrada i unificada. A aquest repositori se'l coneix com a Magatzem de Dades (AD). És necessari conèixer les tècniques especialitzades per al disseny i el modelatge d'aquest repositori de dades. A més, un altre aspecte crucial per als prenedors de decisions és saber utilitzar les aplicacions d'intel·ligència de negoci i interpretar de manera correcta la informació que proporcionen.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiques

 • CE41 : Conéixer els conceptes fonamentals de la Intel·ligència de Negocis i l'evolució del terme fins als nostres dies.
 • CE42 : Saber determinar els indicadors òptims a partir dels objectius estratègics definits pel model de negoci.
 • CE43 : Saber determinar les fonts de dades del negoci, així com la seua manera d'obtindre-la i la seua transformació.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer els conceptes bàsics d'Intel·ligència de Negoci, així com els diferents elements, actors, i disciplines involucrades.

Comprendre l'arquitectura bàsica de les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci.

Comprendre la importància de les fonts de dades en l'anàlisi de la informació empresarial i els plans estratègics.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79226
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix