Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura enfocada a dar a conocer la importancia de la innovación en un contexto macroeconómico global, y cómo la aplicación de nuevas tecnologías en la inteligencia ejecutiva proporciona mejoras competitivas clave para la definición de los líderes mundiales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiques

 • CE6 : Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la re enginyeria de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7 : Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Con esta asignatura se pretende que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad de incorporar procesos de innovación en las empresas, pensando en la necesidad de operar en un mercado cada vez con más competidores globales impulsados por la economía digital.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79219
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix