Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura CUERPO E IDENTIDAD se enmarca dentro del módulo de "Teoría, historia y estética de la fotografía".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG9 : Recuperar, analitzar i sintetitzar informació complexa des de diferents fonts

 

Competències Específiques

 • CE16 : Ser capaç de desenvolupar un discurs teòric sobre la fotografia
 • CE17 : Contextualitzar la realització de projectes creatius dins del pensament i de la practica fotogràfica actual
 • CE2 : Escometre processos de creació fotogràfica mitjançant la comprensió dels elements bàsics de la llum i la composició, les tècniques d'il·luminació i la narrativa visual
 • CE3 : Aplicar criteris per a la correcta elecció dels mitjans tècnics adequats per a cada projecte fotogràfic i/o audiovisual

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Adquirir un pensamiento crítico sobre la imagen fotográfica.
2. Conocer los planteamientos teóricos de la fotografía actual en relación al tema del cuerpo y la identidad.
3. Entender las relaciones entre fotografía, arte y sociedad en el mundo contemporáneo.
4. Generar una actitud teórica y analítica sobre la fotografía desde la critica, la cultura visual y el arte.
5. Aprender a desarrollar un discurso teórico sobre la fotografía y el tema del cuerpo y la identidad.
6. Contextualizar la realización de proyectos creativos dentro del pensamiento y de la practica fotográfica actual en relación al tema del cuerpo y la identidad.

 

 

;

Dades generals

Codi: 78991
Professor/a responsable:
MIRA PASTOR, ENRIC
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix