Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Cocina Tecnoemocional, Alimentación y Felicidad permitirá al alumnado que la curse adquirir los conocimientos avanzados sobre la interrelación entre las emociones y la conducta gastronómica. A lo largo del desarrollo del temario que compone la asignatura, el alumnado conocerá los diferentes tipos de emociones y su influencia sobre la gastronomía, el arte culinario y el comportamiento alimentario. De la misma forma, adquirirá los conocimientos sobre las bases psicoemocionales que subyacen a la relación entre alimentación y felicidad, así como los procesos culinarios que promueven estados emocionales positivos en los comensales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiquese

 • CE14 : Identificar els processos psicològics implicats en la cuina tecnoemocional i la gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE15 : Interpretar els factors cognitius i emocionals implicats en la cuina tecnoemocional i gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiquese

 • CE20 : Identificar els processos psicològics implicats en la cuina tecnoemocional i la gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE21 : Interpretar els factors cognitius i emocionals implicats en la cuina tecnoemocional i gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Adquirir conocimientos avanzados sobre los procesos emocionales que subyacen a la conducta gastronómica.
• Conocer los principios de la cocina tecnoemocional.
• Saber aplicar los conocimientos sobre la cocina tecnoemocional en el diseño de una oferta gastronómica promotora de las emociones positivas y la felicidad.

 

 

;

Dades generals

Codi: 78963
Professor/a responsable:
SANCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix